Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Praszce

Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 29 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XXX/2021 sesja Rady Miejskiej w Praszce.

Proponowany porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXX sesji Rady Miejskiej.
 4. 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Praszka.
 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Praszki wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy.

  PDFprojekt uchwaly - wotum zaufania.pdf

 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

  PDFprojekt uchwaly - sprawozdanie z wykonania budżetu.pdf

 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

  PDFprojekt uchwaly - udzielenie absolutorium.pdf

 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2021 rok.

  PDFprojekt uchwaly - budżet.pdf

 11. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFProjekt uchwały - zmiany WPF.pdf

  PDFObjaśnienia do WPF-1.pdf

  PDFZałącznik nr 1 do WPF.pdf

  PDFZałącznik nr 2 do WPF - przedsięwzięcia.pdf

 12. 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o kontynuację budowy nawierzchni asfaltowej od ulicy Pod Rosochami do skrzyżowania z ulicą Ogrodową w Strojcu.

  PDFwniosek o kontynuację budowy nawierzchni asfaltowej od ulicy Pod Rosochami.pdf

 13. 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyznaczenia nowego objazdu w obrębie ulicy Rolniczej na trasie Praszka - Rosochy.

  PDFprojekt uchwaly - w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf

 14. 14. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków dla grupy 1 odbiorców.

  PDFprojekt uchwaly - w sprawie dopłaty do 1m3 ścieków.pdf

 15. 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

  PDFprojekt uchwaly - wzory wniosku.pdf

 16. 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. 17. Sprawy różne.
 18. 18. Zakończenie obrad.