Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje dot. aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Praszka na lata 2017 – 2023

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Praszka na lata 2017 – 2023

Gmina Praszka prowadzi rewitalizację zgodnie z założeniami Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Praszka na lata 2017 – 2023. Ocena stanu wdrażania tego programu wskazała konieczność jego aktualizacji.

Burmistrz Praszki podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o konsultacjach społecznych. Konsultacje prowadzone są w formie imiennego wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Praszka na lata 2017 – 2023.

Ww. konsultacje będą prowadzone w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia wraz z projektem dokumentu na platformie internetowej Gminy Praszka:

https://www.praszka.pl/

https://www.bip.praszka.pl/

i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Praszce od dnia 02.04.2021 r.

Wypełniony formularz uwag należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: umig@praszka.pl

lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Praszce, adres: 46-320 Praszka Plac Grunwaldzki 13, sekretariat - pokój nr 19.

Załączniki:
PDFLokalny Program Rewitalizacji Praszka - aktualizacja marzec 2021.pdf (3,60MB)
DOCXFormularz do konsultacji Praszka.docx (22,92KB)