Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2021

Sesja Nr XXV z dnia 21-01-2021 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
185/XXV/2021 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2021 rok PDFU185-XXV-2020.pdf
186/XXV/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU186-XXV-2021.pdf
PDFZ1U186-XXV-2021.pdf
PDFZ2U186-XXV-2021.pdf
PDFOU186-XXV-2021.pdf
187/XXV/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zabezpieczenia w budżecie Gminy Praszka na 2021 rok, środków finansowych na wykonanie inwestycji budowy wodociągu jak i oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej w Przedmościu PDFU187-XXV-2020.pdf
188/XXV/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utwardzenia nawierzchni ulicy Dojazdowej w miejscowości Przedmość PDFU188-XXV-2020.pdf
189/XXV/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej kompleksowego remontu drogi – ulicy Kolejowej w Kowalach PDFU189-XXV-2020.pdf
190/XXV/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS – COV -2 PDFU190-XXV-2020.pdf
191/XXV/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości PDFU191-XXV-2020.pdf
192/XXV/2021 Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFU192-XXV-2020.pdf
193/XXV/2021 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2021 rok PDFU193-XXV-2020.pdf
194/XXV/2021 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Praszce PDFU194-XXV-2020.pdf


Sesja Nr XXVI z dnia 22-01-2021 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
195/XXVI/2021 Uchwała w sprawie rozwiązania spółki Energia Praszka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Praszce PDFU195-XXVI-2020.pdf


Sesja Nr XXVII z dnia 11-03-2021 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
196/XXVII/2021 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2021 rok PDFU196-XXVII-2021.pdf
197/XXVII/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU197-XXVII-2021.pdf
198/XXVII/2021 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFU198-XXVII-2021.pdf
199/XXVII/2021 Uchwała w sprawie zmiany do budżetu Gminy Praszka na 2021 rok PDFU199-XXVII-2021.pdf
200/XXVII/2021 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowego Goskom Sp. z o.o. na lata: 2021-2024 PDFU200-XXVII-2021.pdf
201/XXVII/2021 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce PDFU201-XXVII-2021.pdf
202/XXVII/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Praszka na lata 2021 2027” PDFU202-XXVII-2021.pdf
203/XXVII/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Program Wspierania Rodziny w Gminie Praszka 2021 - 2023" PDFU203-XXVII-2021.pdf
204/XXVII/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia programu pod nazwą: Program wsparcia i aktywizacji osób starszych na lata 2021 2027 „Praszka Seniorom” PDFU204-XXVII-2021.pdf
205/XXVII/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Praszka 2021 2027” PDFU205-XXVII-2021.pdf
206/XXVII/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2021 PDFU206-XXVII-2021.pdf
207/XXVII/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Praszka do projektu pn.: "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" w ramach Programu LIFE PDFU207-XXVII-2021.pdf
208/XXVII/2021 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce PDFU208-XXVII-2021.pdf
209/XXVII/2021 Uchwała w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrzenia petycji PDFU209-XXVII-2021.pdf
210/XXVII/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku Związku Dużych Rodzin 3+ PDFU210-XXVII-2021.pdf
211/XXVII/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce PDFU211-XXVII-2021.pdf


Sesja Nr XXVIII z dnia 26-03-2021 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
212/XXVIII/2021 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Praszka PDFU212-XXVIII-2021.pdf


Sesja Nr XXIX z dnia 13-04-2021 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
213/XXIX/2021 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2021 rok PDFU213-XXIX-2021.pdf
214/XXIX/2021 Uchwała w sprawie zmiany do budżetu Gminy Praszka na 2021 rok PDFU214-XXIX-2021.pdf
215/XXIX/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Praszka PDFU215-XXIX-2021.pdf
216/XXIX/2021 Uchwała w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Praszka na lata 2017 - 2023. PDFU216-XXIX-2021.pdf
217/XXIX/2021 Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Praszka PDFU217-XXIX-2021.pdf
218/XXIX/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Praszki PDFU218-XXIX-2021.pdf
219/XXIX/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie sołtysa wsi Strojec PDFU219-XXIX-2021.pdf
220/XXIX/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłaty za koncesje na alkohol PDFU220-XXIX-2021.pdf
221/XXIX/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku o wytyczenie drogi wewnętrznej gminnej o nr 199 we wsi Skotnica oraz doprowadzenie jej do stanu używalności PDFU221-XXIX-2021.pdf
222/XXIX/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy oświetlenia oraz wykonania nawierzchni asfaltowej na ulicy Dąbrowskiej w Praszce PDFU222-XXIX-2021.pdf
223/XXIX/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego PDFU223-XXIX-2021.pdf
224/XXIX/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Praszka PDFU224-XXIX-2021.pdf
225/XXIX/2021 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2021 PDFU225-XXIX-2021.pdf