Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2021

Nazwa inwestycji: Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  Kowale I, Kowale II o łącznej mocy do 2MW na działce nr ew. 362 (obręb 0005) w obrębie ew. Kowale, Gmina Praszka.

Data: Nazwa dokumentu: Plik dokumentu:
2021-01-26 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20210126.pdf (1,61MB)
2021-02-12 Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20210212.pdf (229,05KB)

Nazwa inwestycji: Punkt recyklingu materiałów budowlanych zlokalizowany na działce nr 187 k.m. 1 obręb Kuźniczka, gm. Praszka.

Data: Nazwa dokumentu: Plik dokumentu:
2021-05-19 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20210519.pdf (646,42KB)
2021-05-31 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFobw20210531.pdf (403,31KB)

Nazwa inwestycji: Budowa 34 garaży blaszanych, planowanych do realizacji w Praszce przy ul. Skłodowskiej.

Data: Nazwa dokumentu: Plik dokumentu:
2021-06-07 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20210607.pdf (598,11KB)
2021-07-22 Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20210722.pdf (226,58KB)
2022-01-18 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach PDFobw20180118-1.pdf (380,52KB)

Nazwa inwestycji: Wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej oraz wytwarzanego odpadu w celu produkcji substytutu glebowego planowanego do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1355/1 oraz 1355/2 w gminie Praszka, obręb Przedmość.

Data: Nazwa dokumentu: Plik dokumentu:
2021-07-23 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20210723.pdf (617,88KB)
2021-09-21 Obwieszczenie o dopuszczeniu Stowarzyszenia „Nocek" na Rzecz Praworządności i Ochrony Środowiska w Kowalach z siedzibą Kowale ul. Kiczmachów 9a, 46-320 Praszka do udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia PDFobw20210723.pdf (617,88KB)
2022-01-11 Obwieszczenie o ponownym wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia. PDFobw20220111.pdf (319,40KB)
2022-03-16 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20220316.pdf (365,54KB)

Nazwa inwestycji: Budowa i montaż zespołu urządzeń infrastruktury technicznej tj. moduły fotowoltaiczne na konstrukcji wsporczej o mocy do 2 MW, kontenerowa stacja transformatorowa, doziemna instalacja elektryczna nN, urządzenia instalacyjne i sterujące.

Data: Nazwa dokumentu: Plik dokumentu:
2021-11-04 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20211104.pdf (532,48KB)
2021-11-30 Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFzaw20211130.pdf (277,40KB)
2022-01-18 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach PDFobw20180118.pdf (399,87KB)

 


Nazwa inwestycji: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 88/2, 88/4 w obrębie Rozterk, gmina Praszka - Rozterk A

Data: Nazwa dokumentu: Plik dokumentu:
2021-12-27 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20211227.pdf (506,98KB)
2022-01-19 Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20220119.pdf (251,60KB)
2022-03-01 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach PDFobw20220301.pdf (364,55KB)

 


Nazwa inwestycji: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 88/3 w obrębie Rozterk, gmina Praszka - Rozterk B

Data: Nazwa dokumentu: Plik dokumentu:
2021-12-30 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20211230.pdf (618,30KB)
2022-03-03 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach PDFobw20220303.pdf (345,72KB)