Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza - ROK 2021

Nr: Data: Temat: Plik zarządzenia:
Or.0050.1.2021 04-01-2021 Zarządzenie w sprawie przyjęcia planów finansowych na 2021 rok PDFZ1-2021.pdf (2,08MB)
Or.0050.2.2021 04-01-2021 Zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej gminy PDFZ2-2021.pdf (43,03KB)
Or.0050.3.2021 04-01-2021 Zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej gminy PDFZ3-2021.pdf (44,91KB)
Or.0050.4.2021 04-01-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ4-2021.pdf (145,83KB)
Or.0050.5.2021 04-01-2021 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej oświaty w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ5-2021.pdf (265,91KB)
Or.0050.6.2021 04-01-2021 Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu trybu pracy komisji konkursowej PDFZ6-2021.pdf (930,13KB)
Or.0050.6A.2021 15-01-2021 Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. szczepień przeciw COVID-19 PDFZ6A-2021.pdf (318,49KB)
Or.0050.7.2021 08-01-2021 Zarządzenie w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników / dyrektorów i zastępców kierowników/dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych PDFZ7-2021.pdf (326,32KB)
Or.0050.8.2021 20-01-2021 Zarządzenie w sprawie utworzenia nowego rachunku bankowego PDFZ8-2021.pdf (20,30KB)
Or.0050.9.2021 21-01-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ9-2021.pdf (145,35KB)
Or.0050.10.2021 22-01-2021 Zarządzenie w sprawie określenia wzoru wniosku i wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego z zakresu sportu oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania PDFZ10-2021.pdf (3,47MB)
Or.0050.11.2021 22-01-2021 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Praszka" PDFZ11-2021.pdf (1 017,26KB)
Or.0050.11A.2021 25-01-2021 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańw2021r PDFZ11A-2021.pdf (319,75KB)
Or.0050.12.2021 26-01-2021 Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do pierwszej klasy szkoły podstawowej PDFZ12-2021.pdf (771,67KB)
Or.0050.13.2021 26-01-2021 Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Praszka PDFZ13-2021.pdf (938,34KB)
Or.0050.14.2021 29-01-2021 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2021 rok PDFZ14-2021.pdf (174,95KB)
Or.0050.15.2021 29-01-2021 Zarządzenie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ15-2021.pdf (96,81KB)
Or.0050.16.2021 29-01-2021 Zarządzenie w sprawie utworzenia nowego rachunku bankowego PDFZ16-2021.pdf (17,70KB)
Or.0050.17.2021 01-02-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ17-2021.pdf (94,90KB)
Or.0050.18.2021 04-02-2021 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej oświaty w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ18-2021.pdf (1,29MB)
Or.0050.21.2021 08-02-2021 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej użytkowanie wieczyste Gminy Praszka przeznaczonej do dzierżawy PDFZ21-2021.pdf (31,76KB)
Or.0050.22.2021 10-02-2021 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmiany w zasadach (polityki) rachunkowości PDFZ22-2021.pdf (78,83KB)
Or.0050.23.2021 18-02-2021 Zarządzenie w sprawie utworzenia nowego rachunku bankowego PDFZ23-2021.pdf (17,66KB)
Or.0050.25.2021 22-02-2021 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2021 rok PDFZ25-2021.pdf (174,76KB)
Or.0050.26.2021 22-02-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ26-2021.pdf (94,44KB)
Or.0050.27.2021 01-03-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ27-2021.pdf (944,59KB)
Or.0050.29.2021 09-03-2021 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmiany w przeprowadzeniu inwentaryzacji i powołaniu Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Praszce PDFZ29-2021.pdf (264,78KB)
Or.0050.30A.2021 11-03-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ30A-2021.pdf (1,51MB)
Or.0050.31.2021 15-03-2021 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu PDFZ31-2021.pdf (2,03MB)
Or.0050.32.2021 15-03-2021 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce PDFZ32-2021.pdf (2,03MB)
Or.0050.33.2021 18-03-2021 Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji PDFZ33-2021.pdf (54,07KB)
Or.0050.34.2021 25-03-2021 Zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Praszka oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddanie w dzierżawę. PDFZ34-2021.pdf (1,98MB)
Or.0050.35.2021 26-03-2021 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu PDFZ35-2021.pdf (335,90KB)
Or.0050.36.2021 26-03-2021 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce PDFZ36-2021.pdf (330,69KB)
Or.0050.37.2021 30-03-2021 Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok PDFZ37-2021.pdf (171,39KB)
Or.0050.38.2021 30-03-2021 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2021 rok PDFZ38-2021.pdf (830,91KB)
Or.0050.39.2021 30-03-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ39-2021.pdf (521,15KB)
Or.0050.40.2021 31-03-2021 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2021 rok PDFZ40-2021.pdf (583,93KB)
Or.0050.41.2021 31-03-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ41-2021.pdf (432,75KB)
Or.0050.42.2021 01-04-2021 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce PDFZ42-2021.pdf (97,47KB)
Or.0050.43.2021 01-04-2021 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce PDFZ43-2021.pdf (97,97KB)
Or.0050.44.2021 01-04-2021 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Praszce PDFZ44-2021.pdf (90,28KB)
Or.0050.44a.2021 01-04-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ44a-2021.pdf (460,06KB)
Or.0050.47.2021 06-04-2021 Zarządzenie w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla OSP Kowale na realizację zadania „Termomodernizacja w budynku Domu Ludowo-Strażackiego w Kowalach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz doposażeniem siłowni i placu zabaw" PDFZ47-2021.pdf (187,52KB)
Or.0050.48.2021 06-04-2021 Zarządzenie w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Brzeziny na realizację zadania „Modernizacja sali spotkań w Brzezinach” PDFZ48-2021.pdf (182,68KB)
Or.0050.49.2021 07-04-2021 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych PROJEKTU ZMIAN ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRASZKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2021. PDFZ49-2021.pdf (95,80KB)
Or.0050.50.2021 13-04-2021 Zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Praszka oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. PDFZ50-2021.pdf (4,19MB)
Or.0050.51.2021 13-04-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ51-2021.pdf (627,61KB)
Or.0050.52.2021 16-03-2021 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2021 roku PDFZ52-2021.pdf (2,10MB)
Or.0050.53a.2021 28-04-2021 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2021 rok PDFZ53a-2021.pdf (729,92KB)
Or.0050.54a.2021 28-04-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ54a-2021.pdf (450,31KB)
Or.0050.55.2021 04-05-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ55-2021.pdf (48,46KB)
Or.0050.57.2021 11-05-2021 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej PDFZ57-2021.pdf (34,65KB)
Or.0050.58.2021 13-05-2021 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw podatku od towarów i usług (VAT) w Urzędzie Miejskim w Praszce. PDFZ58-2021.pdf (180,33KB)
Or.0050.60.2021 14-05-2021 Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2021 roku PDFZ60-2021.pdf (51,75KB)
Or.0050.61.2021 19-05-2021 Zarządzenie w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez
pracowników Urzędu Miejskiego w Praszce za święto przypadające w dniu 1 maja 2021 r. i w dniu 25 grudnia 2021 r.
PDFZ61-2021.pdf (138,85KB)
Or.0050.62.2021 20-05-2021 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2021 rok PDFZ62-2021.pdf (70,55KB)
Or.0050.63.2021 20-05-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ63-2021.pdf (44,65KB)
Or.0050.64.2021 25-05-2021 Zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej PDFZ64-2021.pdf (156,17KB)
Or.0050.65.2021 26-05-2021 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw podatku od towarów i usług (VAT) w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ65-2021.pdf (25,19KB)
Or.0050.66.2021 27-05-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ66-2021.pdf (161,55KB)
Or.0050.67.2021 27-05-2021 Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu trybu pracy komisji konkursowej PDFZ67-2021.pdf (81,35KB)
Or.0050.68.2021 28-05-2021 Zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Praszka oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. PDFZ68-2021.pdf (189,89KB)
Or.0050.69.2021 31-05-2021 Zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Praszka oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę PDFZ69-2021.pdf (371,94KB)
Or.0050.70.2021 01-06-2021 Zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Praszka oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę PDFZ70-2021.pdf (109,22KB)
Or.0050.71.2021 01-06-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ71-2021.pdf (61,15KB)
Or.0050.72.2021 23-06-2021 Zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Praszka oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. PDFZ72-2021.pdf (213,10KB)
Or.0050.73.2021 29-06-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ73-2021.pdf (133,93KB)
Or.0050.74.2021 30-06-2021 Zarządzenie w sprawie powołania Zastępcy Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego PDFZ74-2021.pdf (17,75KB)
Or.0050.75.2021 30-06-2021 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2021 rok PDFZ75-2021.pdf (79,18KB)
Or.0050.76.2021 30-06-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ76-2021.pdf (45,13KB)
Or.0050.77.2021 30-06-2021 Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFZ77-2021.pdf (355,20KB)
Or.0050.78.2021 01-07-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ78-2021.pdf (64,94KB)
Or.0050.79.2021 06-07-2021 Zarządzenie w sprawie utworzenia nowego rachunku bankowego PDFZ79-2021.pdf (15,51KB)
Or.0050.83.2021 16-07-2021 Zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Rozterk w celu wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej PDFZ83-2021.pdf (25,15KB)
Or.0050.84a,2021 29-07-2021 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2021 rok PDFZ84a-2021.pdf (124,33KB)
Or.0050.85a.2021 29-07-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ85a-2021.pdf (61,12KB)
Or.0050.86.2021 29-07-2021 Zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Rozterk w celu wyboru Sołtysa. PDFZ86-2021.pdf (26,13KB)
Or.0050.88.2021 02-08-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ88-2021.pdf (69,98KB)
Or.0050.89.2021 11-08-2021 Zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Rozterk w celu wyboru Sołtysa. PDFZ89-2021.pdf (24,71KB)
Or.0050.90.2021 16-08-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ90-2021.pdf (37,72KB)
Or.0050.91.2021 16-08-2021 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2021 rok PDFZ91-2021.pdf (187,35KB)
Or.0050.92.2021 16-08-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ92-2021.pdf (99,00KB)
Or.0050.93.2021 23-08-2021 Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ93-2021.pdf (125,04KB)
Or.0050.96.2021 26-08-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ96-2021.pdf (200,08KB)
Or.0050.97.2021 01-09-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ97-2021.pdf (49,48KB)
Or.0050.100.2021 16-09-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ100-2021.pdf (31,68KB)
Or.0050.101.2021 21-09-2021 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmiany w zasadach (polityki) rachunkowości PDFZ101-2021.pdf (51,52KB)
Or.0050.102.2021 22-09-2021 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ102-2021.pdf (126,80KB)
Or.0050.103.2021 22-09-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie PDFZ103-2021.pdf (32,46KB)
Or.0050.104.2021 27-09-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ104-2021.pdf (32,51KB)
Or.0050.105.2021 30-09-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ105-2021.pdf (216,21KB)
Or.0050.106.2021 30-09-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ106-2021.pdf (38,29KB)
Or.0050.107.2021 01-10-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ107-2021.pdf (102,22KB)
Or.0050.107A.2021 01-10-2021 Zarządzenie w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Praszce komisji przetargowej na realizację zadania pn.; Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Praszka PDFZ107A-2021.pdf (86,18KB)
Or.0050.108.2021 07-10-2021 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Praszce oraz nadania Regulaminu naboru PDFZ108-2021.pdf (92,15KB)
Or.0050.109.2021 08-10-2021 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz nadania jej regulaminu PDFZ109-2021.pdf (72,67KB)
Or.0050.109A.2021 11-10-2021 Zarządzenie w sprawie określenia harmonogramu budżetu obywatelskiego gminy Praszka na 2022 r. PDFZ109A-2021.pdf (22,96KB)
Or.0050.110.2021 11-10-2021 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury PDFZ110-2021.pdf (34,31KB)
Or.0050.111.2021 11-10-2021 Zarządzenie w sprawie utworzenia nowego rachunku bankowego PDFZ111-2021.pdf (21,02KB)
Or.0050.112.2021 14-10-2021 Zarządzenie w sprawie oroszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ112-2021.pdf (123,83KB)
Or.0050.115.2021 18-10-2021 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2021 rok PDFZ115-2021.pdf (207,06KB)
Or.0050.116.2021 18-10-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ116-2021.pdf (93,64KB)
Or.0050.117.2021 18-10-2021 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmiany w zasadach (polityki) rachunkowości PDFZ117-2021.pdf (43,64KB)
Or.0050.118.2021 25-10-2021 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji w Urzędzie Miejskim w Praszce. PDFZ118-2021.pdf (27,83KB)
Or.0050.119.2021 28-10-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ119-2021.pdf (262,36KB)
Or.0050.120.2021 29-10-2021 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2021 rok PDFZ120-2021.pdf (154,98KB)
Or.0050.121.2021 29-10-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ121-2021.pdf (85,62KB)
Or.0050.122.2021 29-10-2021 Zarządzenie w sprawie akceptacji zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce PDFZ122-2021.pdf (44,46KB)
Or.0050.123.2021 02-11-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ123-2021.pdf (203,27KB)
Or.0050.124.2021 02-11-2021 Zarządzenie w sprawie utworzenia nowego rachunku bankowego PDFZ124-2021.pdf (15,46KB)
Or.0050.125.2021 03-11-2021 Zarządzenie w sprawie powołania Dyrektora Muzeum w Praszce PDFZ125-2021.pdf (19,35KB)
Or.0050.126.2021 10-11-2021 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRASZKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2022 PDFZ126-2021.pdf (207,25KB)
Or.0050.127.2021 15-11-2021 Zarządzenie w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2022 rok oraz projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej PDFZ127-2021.pdf (20,64KB)
Or.0050.128.2021 15-11-2021 Zarządzenie w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych PDFZ128-2021.pdf (23,49KB)
Or.0050.129.2021 17-11-2021 Zarządzenie w sprawie utworzenia nowego rachunku bankowego PDFZ129-2021.pdf (17,31KB)
Or.0050.130.2021 19-11-2021 Zarządzenie w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia PDFZ130-2021.pdf (54,97KB)
Or.0050.131.2021 19-11-2021 Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego PDFZ131-2021.pdf (33,57KB)
Or.0050.133.2021 25-11-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ133-2021.pdf (143,81KB)
Or.0050.134.2021 29-11-2021 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2021 rok PDFZ134-2021.pdf (242,58KB)
Or.0050.135.2021 29-11-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ135-2021.pdf (113,25KB)
Or.0050.136.2021 29-11-2021 Zarządzenie zmieniające Zarządzenie nr Or.0050.48.2021 Burmistrza Praszki z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Brzeziny na realizację zadania „Modernizacja sali spotkań w Brzezinach” PDFZ136-2021.pdf (24,37KB)
Or.0050.137.2021 01-12-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ137-2021.pdf (150,80KB)
Or.0050.138.2021 07-12-2021 Zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Praszka oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. PDFZ138-2021.pdf (777,24KB)
Or.0050.139.2021 07-12-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ139-2021.pdf (134,17KB)
Or.0050.140.2021 16-12-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ140-2021.pdf (144,75KB)
Or.0050.141-2021 17-12-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ141-2021.pdf (30,20KB)
Or.0050.142.2021 22-12-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ142-2021.pdf (32,60KB)
Or.0050.143.2021 22-12-2021 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla uczniów szkól podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 PDFZ143-2021.pdf (102,95KB)
Or.0050.144.2021 27-12-2021 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji w Urzędzie Miejskim w Praszce. PDFZ144-2021.pdf (123,37KB)
Or.0050.145.2021 27-12-2021 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2021 rok PDFZ145-2021.pdf (71,83KB)
Or.0050.146.2021 27-12-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ146-2021.pdf (51,61KB)
Or.0050.147.2021 27-12-2021 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie na rok 2022 PDFZ147-2021.pdf (379,29KB)
Or.0050.148.2021 31-12-2021 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Praszce PDFZ148-2021.pdf (62,47KB)
Or.0050.149.2021 31-12-2021 Zarządzenie w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Miejskiego w Praszce za święto przypadąjące w dniu 1 stycznia 2022 r. PDFZ149-2021.pdf (22,15KB)
Or.0050.151,2021 31-12-2021 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania dla pracowników Urzędu Miejskiego w Praszce PDFZ151-2021.pdf (42,38KB)
Or.0050.152.2021 31-12-2021 Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości PDFZ152-2021.pdf (28,94KB)
Or.0050.153.2022 31-12-2021 Zarządzenie w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników/dyrektorów i zastępców kierowników /dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych PDFZ153-2021.pdf (25,36KB)
Or.0050.154.2021 31-12-2021 Zarządzenie w sprawie przekazania jednostce organizacyjnej gminy środka trwałego PDFZ154-2021.pdf (16,13KB)