Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia: Dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Super Szkoły - Super Uczniowie w Gminie Praszka” (RPOP.09.01.01-16-0014/19) realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Termin składania ofert: 15.12.2020 r. godz. 11:00
Ogłoszenie o zamówieniu: DOCXOgłoszenie.docx
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (SIWZ):

DOCXSIWZ.docx

XLSXzalacznik-nr-1A-do-siwz części 1-3.xlsx

XLSXzalacznik-nr-1A-do-siwz części 4.xlsx

XLSXzalacznik-nr-1A-do-siwz części 5.xlsx

DOCXzalacznik-nr-1-do-siwz-Formularz-ofertowy.docx

DOCXzalacznik-nr-2-do-siwz-Oświadczenie.docx

DOCXzalacznik-nr-3-do-siwz-Oświadczenie dot-grupy-kapitalowe.docx

DOCXzalacznik-nr-4-do-siwz-Wzór umowy - jeden wzór do wszystkich części.docx

DOCXzalacznik-nr-5-do-siwz-Pracownia cz nr 4 plan i zdjecia.docx

Odpowiedzi na pytania z 10.12.2020:

DOCXPytania i odp. z dnia 10.12.2020 r.docx

XLSX10.12.2020 zalacznik-nr-1A-do-siwz części 1-3.xlsx

Informacja z otwarcia ofert z 16.12.2020: PDFInformacja z otwarcia ofert ofert.pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część 4) z 17.12.2020: PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część 4).pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część 1, 2, 3) z 29.12.2020: PDFzaw20201229.pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część nr 5) z 05.01.2021 PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część nr 5).pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie na stronie Urzędu Zamówień Publicznych