Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Przedmość

Termin składania ofert: 04.09.2020 r. godz. 10:30
Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (SIWZ): ZIPSIWZ - Dostawa pojazdu dla OSP Przedmość.zip (742,34KB)
Wyjaśnienia do SIWZ:

Przekazujemy treść otrzymanych pytań do SIWZ wraz z naszymi wyjaśnieniami:

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu bez nadbudowy na dachu kabiny z napisem STRAŻ?

Odpowiedź : NIE

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z belką sygnalizacyjną zainstalowaną na dachu bez nakładki kompozytowej?

Odpowiedź: NIE

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z min 3 modulowanymi tonami?

Odpowiedź: NIE

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez mocowania koła zapasowego (koło zostanie dostarczone luzem)?

Odpowiedź: NIE

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez dodatkowego oświetlenia nad drzwiami kabiny, a funkcję doświetlenia skutecznie zapewniają lampy od oświetlenia pola pracy?

Odpowiedź: NIE

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z przestrzenią wewnątrz kabiny min 1400mm?

Odpowiedź: NIE

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez alarmu słownego otwartych podestów, żaluzji i wysuniętego masztu? W kabinie będzie zainstalowana skuteczna sygnalizacja świetlna informująca kierowcę i dowódcę.

Odpowiedź: NIE

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu ze skrytkami wykonanymi w całości z aluminium?

Odpowiedź: NIE

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z oświetleniem pola pracy w formie trzech skutecznych lamp bez dodatkowej listwy LED nad żaluzjami?

Odpowiedź: NIE

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z przelotową pierwszą skrytką zabudowy jednak o prześwicie przelotu wynoszącym 680 mm?

Odpowiedź: NIE

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez regałów obrotowych na wyposażenie — szczegółowy sposób rozwiązania zostanie ustalony z użytkownikiem na etapie realizacji?

Odpowiedź: NIE

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z balustradami wykonanymi z kompozytu o wysokości min 100mm bez elementów barierki rurkowej?

Odpowiedź: NIE

Czy Zamawiający dopuści oświetlenie dalekosiężne w formy innej niż belka z reflektorami?

Odpowiedź: NIE

Informacja z otwarcia ofert z 04.09.2020: PDFInformacja z otwarcia ofert z 04.09.2020.pdf (124,75KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 09.09.2020: PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 09.09.2020.pdf (139,23KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie