Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia:

Dowóz uczniów do przedszkola i szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 oraz dowozy doraźne

Termin składania ofert: 04.08.2020 r. godz. 10:30
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (SIWZ): ZIPSIWZ Dowóz uczniów do przedszkola i szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021.zip
Informacja z otwarcia ofert z 04.08.2020: PDFinformacja z otwarcia ofert z 04.08.2020.pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 07.08.2020: PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 07.08.2020.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych