Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia: Dostawy pomocy dydaktycznych do przedszkoli z Gminy Praszka w ramach projektu pn. „Super Przedszkola - Super Przedszkolaki w Gminie Praszka” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Termin składania ofert: 29.07.2020 r. godz. 11.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (SIWZ): ZIPSIWZ
Pytania i odpowiedzi z dnia 10-07-2020 r. PDFPytania i odp. z dnia 10.07.2020 r.pdf
Pytania i odpowiedzi z dnia 20-07-2020 r. XLSX20.07.2020 3 PP Specjalne Praszka Opis przedmiotu zamówienia cz. 7-17.xlsx
XLSX20.07.2020 5 PP Przedmość Opis przedmiotu zamówienia cz. 23-26.xlsx
XLSX20.07.2020 1 PP Praszka Opis przedmiotu zamówienia cz. 1-3.xlsx
XLSX20.07.2020 2 PP Praszka Opis przedmiotu zamówienia cz. 4-6.xlsx
PDFPytania i odp. z dnia 20.07.2020 r.pdf
 
Pytania i odpowiedzi z dnia 22-07-2020 r. PDFPytania i odp. z dnia 22.07.2020 r.pdf
Pytania i odpowiedzi z dnia 24-07-2020 r. PDFPytania i odp. z dnia 24.07.2020 r i zmiana terminu składania ofert.pdf
XLSX24.07.2020 6 PP Strojec Opis przedmiotu zamówienia cz. 27-32.xlsx
XLSX24.07.2020 3 PP Specjalne Praszka Opis przedmiotu zamówienia cz. 7-17.xlsx
XLSX24.07.2020 1 PP Praszka Opis przedmiotu zamówienia cz. 1-3.xlsx
 
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu PDF24.07.2020 BZP zmiana ogłoszenia dot. terminu składania ofert.pdf
Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.07.2020: PDFinformacja z otwarcia ofert 29.07.2020.pdf
Wybór najkorzystniejszych ofert, odrzucenia, unieważnienia z 05.08.2020: PDFWybór najkorzystniejszych ofert, odrzucenia, unieważnienia.pdf
Ogłoszenie w bazie konkurencyjności: Ogłoszenie w bazie konkurencyjności
Wybór najkorzystniejszej oferty w części 32 po uchyleniu się Wykonawcy: PDFWybór najkorzystniejszej oferty w części 32 po uchyleniu się Wykonawcy.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych