Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia pływalni krytej w Praszce

Termin składania ofert: 14.07.2020 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (SIWZ): ZIPSIWZ - Dostawa i montaż wyposażenia pływalni krytej w Praszce.zip
Odpowiedzi na pytania wykonawców: PDFodpowiedzi.pdf
Odpowiedzi na pytania wykonawców: PDFodpowiedzi2.pdf
Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.07.2020: PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu części postępowania z 16.07.2020: PDFzawiadomienie o unieważnieniu części postępowania.pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 17.07.2020: PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie