Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Praszce

Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 25.06.2020 r. o godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XVIII/2020 sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 19 i 20 maja 2020 roku.
 4. 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Praszka.
 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Praszki wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy.
 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2020 rok.
 12. 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. 13. Sprawy różne.
 14. 14. Zakończenie obrad.