Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVII Sesja Rady Miejskiej w Praszce

Informujemy, że w dniu 19 maja 2020 roku o godz. 1100 w trybie online odbędzie się XVII/2020 Sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 17 marca 2020 roku.
  PDFProtokół Nr XVI - 2020.pdf
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
  PDFOcena zasobów OPS.pdf
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok.
  PDFSprawozdanie z działalności Ośrodka 2019 rok.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2020 rok.
  PDFProjekt uchwaly - budzet.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  PDFProjekt uchwały - WPF.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Praszce.
  PDFProjekt uchwały - złobek.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie działań w zakresie zakazu przywożenia i składowania odpadów organicznych oraz wstrzymania budowy kompostowni odpadów organicznych w Przedmościu.
  PDFProjekt uchwały - kompostownia.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu.
  PDFProjekt uchwały - OSP STROJEC.pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach.
  PDFProjekt uchwały - OSP KOWALE.pdf
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 4 obrębu Przedmość jako działka nr 972/1 o powierzchni 0.0525 ha.
  PDFProjekt uchwały - sprzedaż nieruchomości gruntowej.pdf
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę.
  PDFProjekt uchwały - nieruchomość gruntowa - droga.pdf
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego raportu monitoringowego o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025.
  PDFProjekt uchwały - raport ze strategii.pdf
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.