Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Za rok 2019

Oświadczenia majątkowe składane za rok 2019.
(oświadczenia składane w 2019 i 2020 roku)

Burmistrz Praszki
Jarosław Tkaczyński - PDFOM2019-JTkaczynski.pdf (179,07KB)

Pracownicy samorządowi:

Danuta Janikowska Z-ca Burmistrza PDFOM2019-DJanikowska.pdf (1,84MB)
Krzysztof Pietrzyński Sekretarz Gmina PDFOM2019-KPietrzynski.pdf (1,62MB)
Ilona Pondel Skarbnik Gminy PDFOM2019-IPondel.pdf (1,78MB)
Ewa Polak Z-ca Skarbnika Gminy PDFOM2019-EPolak.pdf (1,61MB)


Jednostki organizacyjne:

Sylwia Pietras Dyrektor Biblioteki Publicznej MiG Praszka PDFOM2019-SPietras.pdf (1,29MB)
Leszek Krzyżanowski Kierownik OPS w Praszce PDFOM2019-LKrzyzanowski.pdf (1,93MB)
Małgorzata Kaczmarek Z-ca kierownika OPS w Praszce PDFOM2019-MKaczmarek.pdf (1,18MB)
Joanna Dendewicz Kierownik działu świadczeń rodzinnych w OPS w Praszce PDFOM2019-JDendewicz.pdf (1,39MB)
Zbigniew Szczerbik Dyrektor Muzeum w Praszce PDFOM2019-ZSzczerbik.pdf (2,41MB)
Jacek Pac Dyrektor M-GOKiS w Praszce PDFOM2019-JPac.pdf (817,15KB)
Grzegorz Derengowski Dyrektor ŚDS w Ganie PDFOM2019-GDerengowski.pdf (1,53MB)


Żłobek:

GrażynaMroczek Dyrektor Publicznego Żłobka w Praszce PDFOM2019-GMroczek.pdf (459,50KB)


Przedszkola:

Aurelia Popławska Dyrektor PP nr 1 w Praszce PDFOM2019-APoplawska.pdf (1,32MB)
Magdalena Król Dyrektor PP nr 2 w Praszce PDFOM2019-MKrol.pdf (1,76MB)
Anna Wiktorek Dyrektor PP w Ganie PDFOM2019-AWiktorek.pdf (1,68MB)


Szkoły:

Lidia Kowalska-Owczarek Dyrektor PSP w Kowalach PDFOM2019-LKowalska-Owczarek.pdf (1,57MB)
Jolanta Galant Dyrektor PSP w Przedmościu PDFOM2019-JGalant.pdf (1,71MB)
Iwona Ignaczak Dyrektor PSP nr 2 w Praszce PDFOM2019-IIgnaczak.pdf (1,06MB)
Patrycja Belka Dyrektor PSP nr 3 w Praszce PDFOM2019-PBelka.pdf (1,69MB)
Emilia Olszowa Dyrektor PSP nr 4 w Praszce PDFOM2019-EOlszowa.pdf (1,75MB)
Halina Kowalczyk Dyrektor ZS-P w Strojcu PDFOM2019-HKowalczyk.pdf (1,62MB)
Marzena Smugowska Dyrektor ZPS w Praszce PDFOM2019-MSmugowska.pdf (1,69MB)


Inne:

Aneta Bugajska-Majka Prezes Zarządu "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA" Sp. z o.o. PDFOM2019-ABugajska-Majka.pdf (1,88MB)
Ryszard Szymański prezes zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. PDFOM2019-RSzymanski.pdf (2,67MB)
Agnieszka Gońda prokurent PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. PDFOM2019-AGonda.pdf (1,89MB)


Oświadczenia na koniec i początek sprawowania funkcji:

Pracownicy samorządowi:
Małgorzata Zawis - Skarbnik Gminy - PDFOM2019k-MZawis.pdf (1,85MB) - na koniec sprawowania funkcji
Ilona Pondel - Skarbnik Gminy - PDFOM2019p-IPondel.pdf (1,99MB) - na początek sprawowania funkcji
Ewa Polak - Z-ca Skarbnika Gminy - PDFOM2019p-EPolak.pdf (1,81MB) - na początek sprawowania funkcji


Przedszkola:

Anna Wiktorek Dyrektor PP w Ganie PDFOM2019p-AWiktorek.pdf (1,90MB) początek sprawowania funkcji