Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XV Sesja Rady Miejskiej w Praszce

Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 23 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XV/2020  sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 17 grudnia 2019 roku.

  PDFPROTOKÓŁ Nr XIV 2019 - sesji Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2019.pdf

 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2020 rok.

  PDFprojekt uchwaly - zmiany w budzecie.pdf

 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

  PDFprojekt uchwaly - kredyt dlugoterminowy - zmiana.pdf

 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Praszka.

  PDFprojekt uchwaly - oplaty za zajecie pasa drogowego.pdf

 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Praszka na rok szkolny 2019/2020 na potrzeby zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów

  PDFprojekt uchwaly - srednie ceny paliw.pdf

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce.

  PDFprojekt uchwaly - zmiana statutu OPS.pdf

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Praszce Nr 203/XXVIII/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

  PDFprojekt uchwaly - oplaty za uslugi opiekuncze.pdf

 12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Praszka oraz szczegółowych warunków funkcjonowania tego zespołu.

  PDFprojekt uchwaly - zespół interdyscyplinarny.pdf

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Praszka

  PDFprojekt uchwaly - projekt regulaminu dostarczania wody.pdf

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2020 rok.

  PDFprojekt uchwaly - plan pracy komisji.pdf

 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.