Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2020

 • Ogłoszenie o przetargu

  Zakup laptopów do nauczania zdalnego związany z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19

 • Ogłoszenie o przetargu

  Dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Super Szkoły - Super Uczniowie w Gminie Praszka” (RPOP.09.01.01-16-0014/19) realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Ogłoszenie o przetargu

  Zakup laptopów dla szkół związany z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19

 • Ogłoszenie o przetargu

  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Praszka

 • Ogłoszenie o przetargu

  Remonty cząstkowe dróg na terenie gminy Praszka

 • Ogłoszenie o przetargu

  Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Przedmość

  Postępowanie prowadzi Ochotnicza Straż Pożarna w Przedmościu

 • Zapytanie ofertowe

  Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Praszka – w roku 2020

 • Zapytanie ofertowe

  Zakup rehabilitacyjnych specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscowości Rozterk, Gmina Praszka

  Postępowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce

 • Ogłoszenie o przetargu

  Dostawa i montaż wyposażenia pływalni krytej w Praszce II

 • Ogłoszenie o przetargu

  Dowóz uczniów do przedszkola i szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 oraz dowozy doraźne