Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia:

Utrzymanie konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Praszka

Termin składania ofert: 21.01.2020 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (SIWZ): ZIPSIWZ.zip
Informacja z otwarcia ofert z 21.01.2020: PDFinformacja z otwarcia ofert z 21.01.2020.pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 24.01.2020: PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 24.01.2020.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie