Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz

Praszka, dnia 8 stycznia 2020 r.

GPRR.III.6845.1.2020

W  Y  K  A  Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Praszka przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Praszki, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Praszka, przeznaczonej do dzierżawy na okres od dnia 30 stycznia 2020 r. do dnia 29 stycznia 2023 r.

  1. Oznaczenie nieruchomości i powierzchnia nieruchomości :

Część działki zabudowanej oznaczonej na arkuszu mapy 3 ewidencji gruntów obrębu Praszka nr 322 o pow. 30 m2.

Opis nieruchomości

Tereny mieszkaniowe o ogólnej pow. 0,0500 ha, w skład którego wchodzi następujący użytek: B - 0,0500 ha. wykorzystywany na podstawie zawartej z Gminą Praszka umowy na okres do dnia 31 grudnia 2019 r. z przeznaczeniem na ustawienie dwóch przenośnych blaszanych garaży.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy, z przeznaczeniem na ustawienie dwóch przenośnych blaszanych garaży.

Wysokość rocznego czynszu: 50 zł

  1. Oznaczenie nieruchomości i powierzchnia nieruchomości :

Część działki niezabudowanej oznaczone na arkuszu mapy 2 ewidencji gruntów obrębu Praszka nr 635/5 o pow. 120 m2.

Opis nieruchomości :

Teren pasa drogowego o ogólnej pow. 0,0518 ha, w skład którego wchodzi następujący użytek: dr – 0,0518 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę, z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury.

Wysokość rocznego czynszu: 225 zł

  1. Oznaczenie nieruchomości i powierzchnia nieruchomości:

Część działki niezabudowanej oznaczonej na arkuszu mapy 1 ewidencji gruntów obrębu Kiczmachów nr 65 o pow. 350 m2.

Opis nieruchomości :

Inne tereny komunikacyjne o ogólnej pow. 1,6820 ha, w skład których wchodzi następujący użytek : Ti – 1,6820 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę, z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury nieruchomości sąsiedniej.

Wysokość rocznego czynszu: 200 zł

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Praszce oraz opublikowany na stronie internetowej  Urzędu  Miejskiego  w  Praszce  i  Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Praszce. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu zostaje podana w prasie - ,, Gazeta Wyborcza” Opole.

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości na okres od dnia 8 stycznia 2020 r. do dnia 29 stycznia 2020 r.