Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza - ROK 2020

Nr: Data: Temat: Plik zarządzenia:
Or.0050.1.2020 02-01-2020 Zarządzenie w sprawie przyjęcia planów finansowych na 2020 rok PDFZ1-2020.pdf (2,99MB)
Or.0050.2.2020 02-01-2020 Zarządzenie w sprawie przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy PDFZ2-2020.pdf (41,56KB)
Or.0050.3.2020 02-01-2020 Zarządzenie w sprawie przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy PDFZ3-2020.pdf (43,78KB)
Or.0050.3A.2020 02-01-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ3A-2020.pdf (101,70KB)
Or.0050.4.2020 02-01-2020 Zarządzenie w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Publicznego Żłobka w Praszce PDFZ4-2020.pdf (18,88KB)
Or.0050.5.2020 02-01-2020 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki mieszkaniowej, rolnictwa i leśnictwa w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ5-2020.pdf (44,97KB)
Or.0050.6.2020 02-01-2020 Zarządzenie w sprawie utworzenie nowych rachunków bankowych PDFZ6-2020.pdf (17,59KB)
Or.0050.7.2020 03-01-2020 Zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej gminy PDFZ7-2020.pdf (32,88KB)
Or.0050.8.2020 03-01-2020 Zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej gminy PDFZ8-2020.pdf (28,42KB)
Or.0050.9.2020 08-01-2020 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Praszka przeznaczonej do dzierżawy PDFZ9-2020.pdf (28,88KB)
Or.0050.10.2020 17-01-2020 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Praszka". PDFZ10-2020.pdf (137,89KB)
Or.0050.11.2020 21-01-2020 Zarządzenie w sprawie wskazania osób do komisji szacującej szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne warunki atmosferyczne PDFZ11-2020.pdf (310,56KB)
Or.0050.12.2020 22-01-2020 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Praszka przeznaczonej do dzierżawy. PDFZ12-2020.pdf (30,27KB)
Or.0050.13.2020 23-01-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ13-2020.pdf (153,73KB)
Or.0050.14.2020 27-01-2020 Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Praszka PDFZ14-2020.pdf (113,33KB)
Or.0050.15.2020 27-01-2020 Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do pierwszej klasy szkoły podstawowej PDFZ15-2020.pdf (90,57KB)
Or.0050.15A.2020 31-01-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Praszce PDFz15a-2020.pdf (18,30KB)
 
Or.0050.16.2020 03-02-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ16-2020.pdf (246,51KB)
Or.0050.17.2020 02-02-2020 Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. oszacowania nieruchomości gminnych PDFZ17-2020.pdf (30,16KB)
Or.0050.18.2020 03-02-2020 Zarządzenie w sprawie wskazania osób do komisji szacującej szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne warunki atmosferyczne PDFZ18-2020.pdf (300,26KB)
Or.0050.19.2020 06-02-2020 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Praszka przeznaczonej do dzierżawy PDFZ19-2020.pdf (176,44KB)
Or.0050.20.2020 19-02-2020 Zarządzenie w sprawie upoważnienia do podpisywania wniosków i pism Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Praszce. PDFZ20-2020.pdf (32,32KB)
Or.0050.21.2020 19-02-2020 Zarządzenie w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla OSP Wygiełdów na realizację zadania "Remont dachu budynku OSP w Wygiełdowie" PDFZ21-2020.pdf (323,50KB)
Or.0050.22.2020 19-02-2020 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2020 rok PDFZ23-2020.pdf (188,65KB)
Or.0050.23.2020 19-02-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ23-2020.pdf (188,65KB)
Or.0050.24.2020 27-02-2020 Zarządzenie w sprawie powołania Dyrektora Muzeum w Praszce PDFZ24-2020.pdf (34,81KB)
Or.0050.25.2020 03-03-2020 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Praszka przeznaczonej do dzierżawy PDFZ25-2020.pdf (153,83KB)
Or.0050.26.2020 02-03-2020 Zarządzenie w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) na terenie Gminy Praszka PDFZ26-2020.pdf (434,67KB)
Or.0050.27.2020 02-03-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ27-2020.pdf (772,23KB)
Or.0050.28.2020 10-03-2020 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Praszka przeznaczonej do dzierżawy PDFZ28-2020.pdf (31,50KB)
Or.0050.29.2020 16-03-2020 Zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia dostępu do Urzędu Miejskiego w Praszce PDFZ29-2020.pdf (44,08KB)
Or.0050.30.2020 17-03-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ30-2020.pdf (215,53KB)
Or.0050.31.2020 20-03-2020 Zarządzenie w sprawie zasad pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Praszce w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 PDFZ31-2020.pdf (105,69KB)
Or.0050.32.2020 26-03-2020 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Praszka przeznaczonej do dzierżawy PDFZ32-2020.pdf (24,99KB)
Or.0050.33.2020 26-03-2020 Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok PDFZ33-2020.pdf (26,75KB)
Or.0050.35.2020 27-03-2020 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2020 rok PDFZ35-2020.pdf (125,19KB)
Or.0050.36.2020 27-03-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ36-2020.pdf (147,72KB)
Or.0050.37.2020 01-04-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ37-2020.pdf (652,34KB)
Or.0050.38.2020 24-04-2020 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2020 rok PDFZ38-2020.pdf (1,63MB)
Or.0050.39.2020 30-04-2020 Zarządzenie w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok PDFZ39-2020.pdf (466,66KB)
Or.0050.40.2020 04-05-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ40-2020.pdf (204,80KB)
Or.0050.41.2020 05-05-2020 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Praszce PDFZ41-2020.pdf (167,23KB)
Or.0050.42.2020 05-05-2020 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej miasta i Gminy w Praszce PDFZ42-2020.pdf (174,32KB)
Or.0050.43.2020 05-05-2020 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce PDFZ43-2020.pdf (160,87KB)
Or.0050.44.2020 13-05-2020 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Praszka przeznaczonej do dzierżawy PDFZ44-2020.pdf (158,00KB)
Or.0050.45.2020 19-05-2020 Zarządzenie w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do dokonywania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności takich,
jak: komputer, laptop albo tablet
PDFZ45-2020.pdf (332,77KB)
Or.0050.46.2020 20-05-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ46-2020.pdf (641,09KB)
Or.0050.47.2020 21-05-2020 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2020 rok PDFZ47-2020.pdf (293,46KB)
Or.0050.48.2020 21-05-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ48-2020.pdf (258,39KB)
Or.0050.49.2020 29-05-2020 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2020 rok PDFZ49-2020.pdf (610,02KB)
Or.0050.50.2020 29-05-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ50-2020.pdf (463,88KB)
Or.0050.51.2020 01-06-2020 Zarządzenie w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Miejskiego w Praszce za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 r. i w dniu 26 grudnia 2020 r. PDFZ51-2020.pdf (34,59KB)
Or.0050.52.2020 01-06-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ52-2020.pdf (800,33KB)
Or.0050.53.2020 03-06-2020 Zarządzenie w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora
Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce
PDFZ53-2020.pdf (23,69KB)
Or.0050.54.2020 08-06-2020 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego PDFZ54-2020.pdf (52,94KB)
Or.0050.55.2020 09-06-2020 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy Urzędu Miejskiego w Praszce PDFZ55-2020.pdf (286,16KB)
Or.0050.56.2020 22-06-2020 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości PDFZ56-2020.pdf (35,95KB)
Or.0050.67.2020 25-06-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ67-2020.pdf (1,57MB)
Or.0050.68.2020 30-06-2020 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2020 rok PDFZ68-2020.pdf (642,80KB)
Or.0050.69.2020 30-06-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ69-2020.pdf (436,77KB)
Or.0050.70.2020 30-06-2020 Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFZ70-2020.pdf (124,87KB)
Or.0050.70a.2020 01-07-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ70A-2020.pdf (546,04KB)
Or.0050.71.2020 01-07-2020 Zarządzenie w sprawie określenia stawki czynszu za lokale mieszkalne na terenie Gminy Praszka PDFZ71-2020.pdf (307,04KB)
Or.0050.71a.2020 01-07-2020 Zarządzenie w sprawie określenia' stawki czynszu za socjalny najem lokali na terenie Gminy Praszka PDFZ71A-2020.pdf (233,28KB)
Or.0050.72.2020 09-07-2020 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2020 rok PDFZ72-2020.pdf (1,74MB)
Or.0050.73.2020 09-07-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ73-2020.pdf (952,69KB)
Or.0050.74.2020 15-07-2020 Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego PDFZ74-2020.pdf (571,43KB)
Or.0050.75.2020 15-07-2020 Zarządzenie w sprawie przekazania nieodpłatnie na stan i majątek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach samochodu pożarniczego PDFZ75-2020.pdf (174,56KB)
Or.0050.75.2020 27-07-2020 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2020 rok PDFZ75-2020.pdf (1,32MB)
Or.0050.76.2020 27-07-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ76-2020.pdf (772,00KB)
Or.0050.77.2020 31-07-2020 Zarządzenie w sprawie utworzenia nowych rachunków bankowych PDFZ77-2020.pdf (111,03KB)
Or.0050.78.2020 31-07-2020 Zarządzenie w sprawie wysokości stypendium Burmistrza Praszki. PDFZ78-2020.pdf (29,78KB)
Or.0050.79.2020 03-08-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ79-2020.pdf (835,72KB)
Or.0050.80.2020 05-08-2020 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego wykorzystania znajdującego się w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ80-2020.pdf (214,30KB)
Or.0050.81.2020 12-08-2020 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku ekstremalnych zjawisk atmosferycznych PDFZ81-2020.pdf (557,05KB)
Or.0050.82.2020 12-08-2020 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. białą listą podatników oraz stosowania mechanizm u podzielonej płatności VAT w jednostce samorządu terytorialnego PDFZ82-2020.pdf (236,54KB)
Or.0050.83.2020 14-08-2020 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2020 rok PDFZ83-2020.pdf (649,61KB)
Or.0050.84.2020 14-08-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ84-2020.pdf (491,98KB)
Or.0050.85.2020 20-08-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ85-2020.pdf (1,06MB)
Or.0050.86.2020 28-08-2020 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2020 rok PDFZ86-2020.pdf (1,85MB)
Or.0050.87.2020 28-08-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ87-2020.pdf (1,07MB)
Or.0050.88.2020 01-09-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ88-2020.pdf (1,20MB)
Or.0050.89.2020 22-09-2020 Zarządzenie w sprawie zmiany terminów w harmonogramie budżetu obywatelskiego gminy Praszka na 2021 rok PDFZ89-2020.pdf (194,71KB)
Or.0050.90.2020 24-09-2020 Zarządzenie w sprawie akceptacji zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce PDFZ90-2020.pdf (382,27KB)
Or.0050.91.2020 24-09-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ91-2020.pdf (1,31MB)
Or.0050.92.2020 28-09-2020 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności PDFZ92-2020.pdf (318,61KB)
Or.0050.93.2020 30-09-2020 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków z funduszu sołeckiego PDFZ93-2020.pdf (217,18KB)
Or.0050.94.2020 30-09-2020 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2020 rok PDFZ94-2020.pdf (1,56MB)
Or.0050.95.2020 30-09-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ95-2020.pdf (966,56KB)
Or.0050.95a.2020 01-10-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ95a-2020.pdf (994,49KB)
Or.0050.96.2020 08-10-2020 Zarządzenie w sprawie przekazania nieodpłatnie na stan i majątek Ochotniczej Straży pożarnej w Ganie samochodu pożarniczego PDFZ96-2020.pdf (181,73KB)
Or.0050.98.2020 12-10-2020 Zarządzenie w sprawie utworzenia nowego rachunku bankowego PDFZ98-2020.pdf (104,10KB)
Or.0050.98A.2020 12-10-2020 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa wart. 411 ust. 10g Prawa ochrony środowiska, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń PDFZ98A-2020.pdf (150,35KB)
Or.0050.99.2020 16-10-2020 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2020 rok PDFZ99-2020.pdf (960,83KB)
Or.0050.100.2020 16-10-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ100-2020.pdf (594,91KB)
Or.0050.101.2020 27-10-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ101-2020.pdf (1,67MB)
Or.0050.103.2020 28-10-2020 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2020 rok PDFZ103-2020.pdf (1,46MB)
Or.0050.104.2020 06-11-2020 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRASZKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2021. PDFZ104-2020.pdf (2,00MB)
Or.0050.104.2020 28-10-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ104-2020.pdf (1,02MB)
Or.0050.104a.2020 02-11-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ104a-2020.pdf (282,66KB)
Or.0050.105.2020 10-11-2020 Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum w Praszce. PDFZ105-2020.pdf (200,45KB)
Or.0050.106.2020 12-11-2020 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2020 rok PDFZ106-2020.pdf (361,68KB)
Or.0050.107.2020 12-11-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ107-2020.pdf (173,35KB)
Or.0050.108.2020 13-11-2020 Zarządzenie w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2021 rok oraz projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej PDFZ108-2020.pdf (27,96KB)
Or.0050.109.2020 20-11-2020 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2020 rok PDFZ109-2020.pdf (256,81KB)
Or.0050.110.2020 20-11-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ110-2020.pdf (140,37KB)
Or.0050.111.2020 26-11-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ111-2020.pdf (213,54KB)
Or.0050.112.2020 20-11-2020 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2020 rok PDFZ112-2020.pdf (254,39KB)
Or.0050.113.2020 20-11-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ113-2020.pdf (145,82KB)
Or.0050.114.2020 30-11-2020 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2020 rok PDFZ114-2020.pdf (210,90KB)
Or.0050.115.2020 30-11-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ115-2020.pdf (111,40KB)
Or.0050.116.2020 07-12-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu PDFZ116-2020.pdf (168,89KB)
Or.0050.116.2020 01-12-2020 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji PDFZ116-2020.pdf (345,44KB)
Or.0050.116A.2020 07-12-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu PDFZ116A-2020.pdf (371,00KB)
Or.0050.116A.2020 01-12-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ116A-2020.pdf (2,55MB)
Or.0050.118.2020 09-12-2020 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2020 rok PDFZ118-2020.pdf (750,40KB)
Or.0050.117.2020 07-12-2020 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Praszka przeznaczonej do dzierżawy PDFZ117-2020.pdf (316,89KB)
Or.0050.119.2020 09-12-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ119-2020.pdf (558,33KB)
Or.0050.120.2020 10-12-2020 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 PDFZ120-2020.pdf (635,86KB)
Or.0050.121.2020 16-12-2020 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej oświaty w Urzędzie Miejskim w Praszce. PDFZ121-2020.pdf (1,15MB)
Or.0050.122.2020 17-12-2020 Zarządzenie w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Publicznego Żłobka w Praszce. PDFZ122-2020.pdf (23,65KB)
Or.0050.122a.2020 17-12-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ122a-2020.pdf (976,63KB)
Or.0050.123.2020 17-12-2020 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie na rok 2021 PDFZ123-2020.pdf (679,38KB)
Or.0050.124.2020 21-12-2020 Zarządzenie  w sprawie wprowadzenia zmiany w zasadach (polityki) rachunkowości PDFZ124-2020.pdf (378,63KB)
Or.0050.126.2020 29-12-2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok PDFZ126-2020.pdf (576,03KB)
Or.0050.127.2020 30-12-2020 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Praszce PDFZ127-2020.pdf (608,98KB)