Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIV Sesja Rady Miejskiej w Praszce

Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 17 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XIV/2019 sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji z dnia 19 i 21 listopada 2019 roku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji Powiatowi Oleskiemu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1911 O polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Praszka-Rozterk"”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Oleskiemu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O w miejscowościach Gana i Dalachów”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Praszki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz utrzymania pasa drogowego.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.