Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIII Sesja Rady Miejskiej w Praszce

Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 19 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XIII/2019 sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 17 października 2019 r.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Praszce.

  PDFProjekt uchwaly - oplata zlobek.pdf

 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce.

  PDFProjekt uchwaly - dotacja OSP Praszka.pdf

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Kadra "Trójki" na międzynarodowym szlaku" w ramach Programu Operacyjnego Wiedz Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  PDFProjekt uchwaly - projekt Kadra Trojki.pdf

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Praszka.

  PDFProjekt uchwaly - Regulamin dostarczania wody.pdf

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2020

  PDFProjekt uchwaly - wspolpraca z org. pozarzadowymi.pdf

 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2020 rok.

  PDFProjekt uchwaly - program profilaktyki.pdf

 13. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Praszce.
 14. Przedstawienie przez Burmistrza Praszki informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych Burmistrzowi Praszki.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.