Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inwestycje celu publicznego

 • Obwieszczenie

  o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznego przyłącza sieci kablowej SN 20 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN dla wykonania zasilania elektrociepłowni biogazowej w Strojcu.

 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej umożliwiającej zaopatrzenie w wodę istniejącą zabudowę w Sołtysach

 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej w ul. Styczniowej

 • Obwieszczenie

  o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej w ul. Styczniowej w Praszce przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 454/1 k.m. 1 obręb Miasto Praszka

 • Obwieszczenie - kopia

  o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej umożliwiającej zaopatrzenie w wodę istniejącej zabudowy przewidzianej do realizacji w Sołtysach

 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nN „Aleksandrów”.

 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie i przebudowie gminnej sieci wodociągowej umożliwiającej przesyłanie wody ze stacji uzdatniania Wody w Kowalach do sieci wodociągowej w Wierzbiu i Sołtysach

 • Obwieszczenie

  o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nN „Aleksandrów” wraz z rozbiórką istniejącej linii napowietrznej nN w miejscowości Kozieł.

 • Obwieszczenie

  o podjęciu zawieszonego postępowania dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie odcinak linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nN "Aleksandrów" wraz z rozbiórka istniejącej linii napowietrznej nN.

 • Obwieszczenie

  o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie sieci wodociągowej umożliwiającej przesyłanie wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Kowalach do sieci wodociągowej w Wierzbiu i Sołtysach