Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inwestycje celu publicznego

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka istniejącej linii napowietrznej nN oraz rozbiórce następnego odcinka linii napowietrznej nN i budowie w tym miejscu linii kablowej nN podziemnej przewidzianej do realizacji w miejscowości Wierzbie

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku remizy strażackiej w Strojcu

 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej dla budynków wielorodzinnych w Praszce

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej w Praszce

 • Obwieszczenie

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia dla elektrowni fotowoltaicznej w Brzezinach

 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o wydaniu decyzji zmieniającej decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie istniejącego budynku OSP w Przedmościu

 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz kontenerowej stacji  transformatorowej SN/NN w Kowalach

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w miejscowości Wygiełdów, Szyszków i Praszka

 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla budynków jednorodzinnych w Praszce

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/NN w miejscowości Kowale