Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inwestycje celu publicznego

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie sieci wodociągowej umożliwiającej przesyłanie wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Kowalach do sieci wodociągowej we Wierzbiu i Sołtysach

 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej - stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z kablową linią zasilającą oraz kanalizacją kablową.

 • Obwieszczenie

  o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej - stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY wraz z kablową linią zasilającą oraz kanalizacją kablową, przewidzianego do realizacji na terenie] obejmującym część działki położonej w miejscowości Strojec.

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bazowej telefonii komórkowej PLAY wraz z kablową linią zasilającą oraz kanalizacją kablową przewidzianej do realizacji w Strojcu

 • Obwieszczenie

  o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie odcinka linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nN „Aleksandrów” wraz z rozbiórką istniejącej linii napowietrznej nN przewidzianej do realizacji w miejscowościach Aleksandrów oraz Kozieł.

 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nN zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nN „Przedmość Szkoła” wraz z rozbiórką istniejącej linii napowietrznej nN.

 • Obwieszczenie

  o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nN zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nN „Przedmość Szkoła”, przewidzianego do realizacji na terenie, położonym w miejscowości Przedmość.

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nN "Aleksandrów" wraz z rozbiórką istniejącej linii napowietrznej nN przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnym: 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 6/5, 6/6, 7/1, 8/4, 9/1, 10/3, 36 k.m. obręb Aleksandrów oraz na działkach o nr ewidencyjnym: 110/1, 111/1, 119, 120, 168, 169, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 335 k.m. 1 obręb Kozieł.

 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej operatora P4 - stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY wraz z kablową linią zasilającą oraz kanalizacją kablową.

 • Obwieszczenie

  o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej operatora P4 - stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY wraz z kablową linią zasilającą oraz kanalizacją kablową, przewidzianego do realizacji w miejscowości Kuźniczka.