Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inwestycje celu publicznego

 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stanowiska słupowego SN 15 kV wraz z rozbiórką istniejącego słupa napowietrznej linii średniego napięcia w Kowalach

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na na rozbudowie i przebudowie fragmentu drogi gminnej nr 100969 O - ul Styczniowa w Praszce.

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na odcinku Przedmość, ul. Leśna - Kozieł.

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stanowiska słupowego SN 15KV wraz z rozbiórka słupa SN15kV w istniejącej sieci napowietrznej średniego napięcia w Kowalach.

 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kabli energetycznych 15 kV umożliwiających przyłączenie do sieci dystrybucyjnej i odbiór energii elektrycznej z projektowanych źródeł energii odnawialnej w Kowalach

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie przyłącza energetycznego zasilającego farmy fotowoltaiczne w Praszce, Kowalach i Przedmościu.

 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia w Praszce

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia w Praszce

 • Obwieszczenie

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie nowego mostu nad rzeką Ożarką w miejscowości Kowale.

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie bezobsługowej stacji transmisji danych w Praszce