Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Praszka
Termin składania ofert: 11.10.2019 r. godz. 12.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami: ZIPSIWZ
Odpowiedzi i wyjaśnienia na pytania do przetargu z dnia 02-10-2019 r.: PDFodp20191002-1.pdf
PDFodp20191002-2.pdf
Odpowiedzi i wyjaśnienia na pytania do przetargu z dnia 03-10-2019 r.
Zmiana SIWZ
ZIP2019SIWZ ubzepieczenie zaktualizowany.zip
Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert:

PDFzaw20191004.pdf

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych

Odpowiedzi i wyjaśnienia na pytania do przetargu z dnia 08-10-2019 r.: PDFodp20191008.pdf
Informacja z otwarcia ofert: PDFinf20191011.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFzaw20191024.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie