Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 13.000.000 zł z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Praszka w 2019 roku”

Termin składania ofert: 16.10.2019 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

SIWZ

PDFSIWZ kredyt 2019.pdf

Dokumenty do weryfikacji zdolności kredytowej

ZIP1. dokumenty zamawiającego.zip

Druk oferty

DOCX2. druk oferty.docx

JEDZ

ZIP3. espd-request.zip

Załącznik w formacie xml należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD (https://espd.uzp.gov.pl) w celu jego wypełnienia

Zobowiązanie podmiotu trzeciego

DOCX4. zobowiązanie innego podmiotu.docx

Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej

DOCX5. grupa kapitałowa.docx

Identyfikator postępowania w miniPortalu: ed1fbbc7-6801-4b17-a4e3-f8515870129b
Klucz publiczny:

ASCKluczPub_Oferta_PostepowanieID_ed1fbbc7-6801-4b17-a4e3-f8515870129b.asc

Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

Adres strony postępowania w miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=ed1fbbc7-6801-4b17-a4e3-f8515870129b

Wyjaśnienia do SIWZ z 26.09.2019:

PDFinf20190926.pdf

ZIPzał20190926.zip

Wyjaśnienia do SIWZ z 03.10.2019: PDFinf20191003.pdf
Wyjaśnienia do SIWZ z 07.10.2019: PDFinf20191007.pdf
Wyjaśnienia do SIWZ z 10.10.2019: PDFinf20191010.pdf
Informacja z otwarcia ofert: PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu z 15.11.2019: PDFZawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie