Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IX Sesja Rady Miejskiej w Praszce

Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 27.06.2019 r. o godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się IX/2019 sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Praszka
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Praszki wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy

  PDFprojekt uchwaly - wotum zaufania raport.pdf

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

  PDFprojekt uchwaly - zatwierdzenie sprawozdania za 2018 rok.pdf

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

  PDFprojekt uchwaly - udzielenie absolutorium.pdf

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFprojekt uchwaly - WPF.pdf

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2019 rok

  PDFprojekt uchwaly - zmiana budżetu.pdf

 12. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

  PDFprojekt uchwaly - inkaso dla sołtysów.pdf

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

  PDFprojekt uchwaly - kredyt długoterminowy.pdf

 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu

  PDFprojekt uchwaly - pomoc powiatowi oleskiemu.pdf

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Praszka na rok 2020

  PDFprojekt uchwaly - budżet obywatelski.pdf

 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.