Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia: „Budowa drogi rowerowej Praszka–Aleksandrów” Zadanie nr I i II
Termin składania ofert: 07.05.2019 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ (28MB)
Informacja z otwarcia ofert:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie I:

PDFinf20190524.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zadanie II:

PDFzaw20190524.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie