Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

Praszka, 17.01.2019r.

IT.I.604.34.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. t.j. 2018 poz. 2081)

zawiadamiam

o przyjęciu uchwałą nr 23/III/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 grudnia 2018 r. „Programu ochrony środowiska dla gminy Praszka na lata 2018-2021”.

Z treścią przyjętego dokumentu oraz uzasadnieniem, zawierającym informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, a także pisemnym podsumowaniem, można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Praszce, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka, w pok. nr 5 lub na stronie internetowej urzędu www.bip.praszka.pl.

Burmistrz
Jarosław Tkaczyński

Załączniki:
PDFU23-III-2018.pdf
PDFUzasadnienie.pdf
PDFPodsumowanie Praszka POŚ.pdf