Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza - ROK 2019

Nr: Data: Temat: Plik zarządzenia:
Or.0050.1.2019 02-01-2019 Zarządzenie w sprawie przyjęcia planów finansowych na 2019 rok PDFZ1-2019.pdf (2,69MB)
Or.0050.2.2019 02-01-2019 Zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy PDFZ2-2019.pdf (32,79KB)
Or.0050.3.2019 02-01-2019 Zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy PDFZ3-2019.pdf (32,79KB)
Or.0050.4.2019 04-01-2019 Zarządzenie zmieniające regulamin przyznawania dotacji z budżetu gminy Praszka organizacjom pozarządowym na realizację zadań zawartych w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień w Praszce PDFZ4-2019.pdf (400,51KB)
Or.0050.6.2019 11-01-2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych PDFZ6-2019.pdf (32,79KB)
Or.0050.7.2019 11-01-2019 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu w roku szkolnym 2018/2019 PDFZ7-2019.pdf (40,66KB)
Or.0050.8.2019 11-01-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ8-2019.pdf (194,50KB)
Or.0050.9.2019 18-01-2019 Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do pierwszej klasy szkoły podstawowej PDFZ9-2019.pdf (473,63KB)
Or.0050.10.2019 18-01-2019 Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Praszka PDFZ10-2019.pdf (551,80KB)
Or.0050.11.2019 22-01-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ11-2019.pdf (98,50KB)
Or.0050.12.2019 22-01-2019 Zarządzenie uchylające zarządzenie w sprawie rozliczania wydatków i kosztów obsługi administracyjnej PDFZ12-2019.pdf (16,79KB)
Or.0050.13.2019 29-01-2019 Zarządzenie w sprawie wprow3adzenia instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Praszce PDFZ13-2019.pdf (168,11KB)
Or.0050.14.2019 29-01-2019 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw wymiaru podatków w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ14-2019.pdf (342,46KB)
PDFZZ14-2019.pdf (1,68MB)
Or.0050.15.2019 04-02-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ15-2019.pdf (130,50KB)
Or.0050.16.2019 07-02-2019 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Praszka przeznaczonej do dzierżawy PDFZ16-2019.pdf (26,32KB)
Or.0050.17.2019 22-02-2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości PDFZ17-2019.pdf (36,35KB)
Or.0050.18.2019 25-02-2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2019 rok PDFZ18-2019.pdf (49,36KB)
Or.0050.19.2019 22-02-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ19-2019.pdf (178,50KB)
Or.0050.20.2019 01-03-2019 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Przedmościu PDFZ20-2019.pdf (2,14MB)
Or.0050.21.2019 01-03-2019 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ganie PDFZ21-2019.pdf (2,12MB)
Or.0050.21A.2019 01-03-2019 Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Praszce PDFZ21A-2019.pdf (13,51MB)
Or.0050.22.2019 01-03-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ22-2019.pdf (257,93KB)
Or.0050.23.2019 07-03-2019 Zarządzenie w sprawie akceptacji zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce PDFZ23-2019.pdf (54,49KB)
Or.0050.24.2019 07-03-2019 Zarządzenie w sprawie niewykonania prawa pierwokupu PDFZ24-2019.pdf (30,02KB)
Or.0050.25.2019 14-03-2019 Zarządzenie w sprawie wskazania osób do komisji szacującej szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne warunki atmosferyczne PDFZ25-2019.pdf (32,79KB)
Or.0050.26.2019 14-03-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ26-2019.pdf (275,07KB)
Or.0050.27.2019 19-03-2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Przedmościu PDFZ27-2019.pdf (49,36KB)
Or.0050.28.2019 19-03-2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ganie PDFZ28-2019.pdf (33,36KB)
Or.0050.29.2019 20-03-2019 Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok PDFZ29-2019.pdf (32,79KB)
Or.0050.30.2019 22-03-2019 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. pn. "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Praszka" PDFZ30-2019.pdf (135,38KB)
Or.0050.31.2019 01-04-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ31-2019.pdf (98,67KB)
Or.0050.32.2019 02-04-2019 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektów zmiany statutów sołectw PDFZ32-2019.pdf (968,08KB)
Or.0050.33.2019 04-04-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ33-2019.pdf (81,93KB)
Or.0050.34.2019 05-04-2019 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce PDFZ34-2019.pdf (16,79KB)
Or.0050.35.2019 05-04-2019 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej miasta i Gminy w Praszce PDFZ35-2019.pdf (16,79KB)
Or.0050.36.2019 05-04-2019 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Praszce PDFZ36-2019.pdf (16,79KB)
Or.0050.37.2019 05-04-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Praszce PDFZ37-2019.pdf (77,78KB)
Or.0050.38.2019 11-04-2019 Zarządzenie w sprawie niewykonania prawa pierwokupu PDFZ38-2019.pdf (28,12KB)
Or.0050.39.2019 16-04-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ39-2019.pdf (276,20KB)
Or.0050.40.2019 25-04-2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2019 rok PDFZ40-2019.pdf (81,36KB)
Or.0050.41.2019 25-04-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ41-2019.pdf (242,50KB)
Or.0050.43.2019 02-05-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ43-2019.pdf (145,93KB)
Or.0050.44.2019 06-05-2019 Zarządzenie w sprawie powołania w Urzędzie miejskim w Praszce komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych PDFZ44-2019.pdf (211,63KB)
Or.0050.45.2019 08-05-2019 Zarządzenie w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok PDFZ45-2019.pdf (49,36KB)
Or.0050.46.2019 16-05-2019 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Praszka przeznaczonej do dzierżawy PDFZ46-2019.pdf (32,79KB)
Or.0050.47.2019 20-05-2019 Zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i rad sołeckich PDFZ47-2019.pdf (65,36KB)
Or.0050.48.2019 24-05-2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2019 rok PDFZ48-2019.pdf (65,36KB)
Or.0050.49.2019 24-05-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ49-2019.pdf (146,50KB)
Or.0050.50.2019 28-05-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ50-2019.pdf (65,93KB)
Or.0050.51.2019 29-05-2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2019 rok PDFZ51-2019.pdf (32,79KB)
Or.0050.52.2019 29-05-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ52-2019.pdf (81,93KB)
Or.0050.53.2019 30-05-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ53-2019.pdf (97,93KB)
Or.0050.54.2019 03-06-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ54-2019.pdf (273,93KB)
Or.0050.55.2019 10-06-2019 Zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wsi Gana w celu wyboru sołtysa PDFZ55-2019.pdf (32,79KB)
Or.0050.56.2019 14-04-2019 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ56-2019.pdf (32,79KB)
PDFZZ56-2019.pdf (113,93KB)
Or.0050.57.2019 19-06-2019 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przedmościu PDFZ57-2019.pdf (16,79KB)
Or.0050.58.2019 19-06-2019 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Ganie PDFZ58-2019.pdf (16,79KB)
Or.0050.59.2019 27-06-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ59-2019.pdf (194,50KB)
Or.0050.60.2019 28-06-2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ60-2019.pdf (32,79KB)
Or.0050.61.2019 01-07-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ61-2019.pdf (207,92KB)
Or.0050.62.2019 04-07-2019 Zarządzenie w sprawie uruchomienia nowego rachunku bankowego PDFZ62-2019.pdf (17,81KB)
Or.0050.63.2019 04-07-2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego PDFZ63-2019.pdf (63,63KB)
Or.0050.64.2019 10-07-2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2019 rok PDFZ64-2019.pdf (78,83KB)
Or.0050.65.2019 10-07-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ65-2019.pdf (229,06KB)
Or.0050.67.2019 25-07-2019 Zarządzenie w sprawie wskazania osób do komisji szacującej szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne warunki atmosferyczne PDFZ67-2019.pdf (32,79KB)
Or.0050.68.2019 31-07-2019 Zarządzenie w sprawie powołania w Urzędzie miejski w Praszce komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych PDFZ68-2019.pdf (236,26KB)
Or.0050.69.2019 01-08-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ69-2019.pdf (112,42KB)
Or.0050.70.2019 01-08-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ70-2019.pdf (91,57KB)
Or.0050.71.2019 20-08-2019 Zarządzenie w sprawie wysokości stypendium Burmistrza Praszki PDFZ71-2019.pdf (32,79KB)
Or.0050.72.2019 20-08-2019 Zarządzenie w sprawie utworzenia nowych rachunków bankowych PDFZ72-2019.pdf (18,37KB)
Or.0050.72A.2019 22-08-2019 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Praszka przeznaczonej do dzierżawy PDFZ72A-2019.pdf (30,34KB)
Or.0050.73.2019 28-08-2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2019 rok PDFZ73-2019.pdf (226,16KB)
Or.0050.74.2019 28-08-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ74-2019.pdf (645,94KB)
Or.0050.75.2019 02-09-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ75-2019.pdf (568,61KB)
Or.0050.76.2019 03-09-2019 Zarządzenie w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Praszce komisji przetargowej na realizacje zadania pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 13 000 000 zł z przeznaczeniem na "Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Praszka" w 2019 roku PDFZ76-2019.pdf (48,79KB)
Or.0050.77.2019 05-09-2019 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej oświaty w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ77-2019.pdf (32,79KB)
Or.0050.78.2019 05-09-2019 Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Praszki nr Or.0050.5.2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości PDFZ78-2019.pdf (56,80KB)
Or.0050.79.2019 12-09-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ79-2019.pdf (315,55KB)
Or.0050.81.2019 18-09-2019 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Praszce i jednostkach organizacyjnych gminy PDFZ81-2019.pdf (32,79KB)
Or.0050.82.2019 18-09-2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ82-2019.pdf (32,79KB)
Or.0050.83.2019 18-09-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ83-2019.pdf (82,76KB)
Or.0050.84.2019 26-09-2019 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków z funduszu sołeckiego PDFZ84-2019.pdf (34,54KB)
Or.0050.85.2019 30-09-2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2019 rok PDFZ85-2019.pdf (104,61KB)
Or.0050.86.2019 30-09-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ86-2019.pdf (322,16KB)
Or.0050.87.2019 01-10-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ87-2019.pdf (311,38KB)
Or.0050.88.2019 07-10-2019 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ88-2019.pdf (130,50KB)
Or.0050.89.2019 10-10-2019 Zarządzenie w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Praszce komisji przetargowej na realizacje zadania pn. Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Praszka PDFZ89-2019.pdf (32,79KB)
Or.0050.90.2019 10-09-2019 Zarządzenie w sprawie w sprawie wyznaczenia punktów do głosowania na budżet obywatelski Gminy Praszka na 2020 r. PDFZ90-2019.pdf (32,79KB)
Or.0050.90A.2019 10-09-2019 Zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw budżetu obywatelskiego Gminy Praszka na 2020 r. PDFZ90A-2019.pdf (32,79KB)
Or.0050.91.2019 17-10-2019 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Praszka przeznaczonej do dzierżawy PDFZ91-2019.pdf (16,79KB)
Or.0050.92.2019 11-10-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ92-2019.pdf (374,04KB)
Or.0050.93.2019 17-10-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ93-2019.pdf (488,38KB)
Or.0050.94.2019 21-10-2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ94-2019.pdf (357,23KB)
Or.0050.95.2019 22-10-2019 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRASZKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2020. PDFZ95-2019.pdf (2,31MB)
Or.0050.96.2019 22-10-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ96-2019.pdf (207,97KB)
Or.0050.97.2019 22-10-2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2019 rok PDFZ97-2019.pdf (744,83KB)
Or.0050.98.2019 22-10-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ98-2019.pdf (558,53KB)
Or.0050.99.2019 22-10-2019 Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. białą lista podatników oraz stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT w jednostce samorządu terytorialnego PDFZ99-2019.pdf (947,46KB)
Or.0050.100.2019 31-10-2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2019 rok PDFZ100-2019.pdf (258,84KB)
Or.0050.101.2019 31-10-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ101-2019.pdf (187,69KB)
Or.0050.102.2019 31-10-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ102-2019.pdf (127,80KB)
Or.0050.103.2019 04-11-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ103-2019.pdf (445,16KB)
Or.0050.104.2019 08-11-2019 Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90A.2019 Burmistrza Praszki z dnia 10 września 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw budżetu obywatelskiego Gminy Praszka na 2020 r. PDFZ104-2019.pdf (28,13KB)
Or.0050.105.2019 14-11-2019 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka w Praszce PDFZ105-2019.pdf (277,77KB)
Or.0050.107.2019 15-11-2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2019 rok PDFZ107-2019.pdf (804,19KB)
Or.0050.108.2019 15-11-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ108-2019.pdf (539,59KB)
Or.0050.109.2019 21-11-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ109-2019.pdf (537,21KB)
Or.0050.110.2019 21-11-2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka w Praszce PDFZ110-2019.pdf (36,61KB)
Or.0050.111.2019 21-11-2019 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 PDFZ111-2019.pdf (122,86KB)
Or.0050.112.2019 27-11-2019 Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 24.12.2019 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ112-2019.pdf (21,78KB)
Or.0050.113.2019 27-11-2019 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie PDFZ113-2019.pdf (530,75KB)
Or.0050.114.2019 28-11-2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego PDFZ114-2019.pdf (57,44KB)
Or.0050.115.2019 29-11-2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2019 rok PDFZ115-2019.pdf (461,83KB)
Or.0050.116.2019 29-11-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ116-2019.pdf (329,34KB)
Or.0050.117.2019 02-12-2019 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka w Praszce PDFZ117-2019.pdf (309,09KB)
Or.0050.118.2019 02-12-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ118-2019.pdf (380,89KB)
Or.0050.119.2019 03-12-2019 Zarządzenie w sprawie utworzenia nowych rachunków bankowych PDFZ119-2019.pdf (16,29KB)
Or.0050.120.2019 03-12-2019 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Pracy PDFZ120-2019.pdf (58,08KB)
PDFZZ120-2019.pdf (404,80KB)
Or.0050.121.2019 09-12-2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka w Praszce PDFZ121-2019.pdf (36,86KB)
Or.0050.122.2019 11-12-2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2019 rok PDFZ122-2019.pdf (274,00KB)
Or.0050.123.2019 11-12-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ123-2019.pdf (181,68KB)
Or.0050.125.2019 17-12-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ125-2019.pdf (589,06KB)
Or.0050.126.2019 18-12-2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2019 rok PDFZ126-2019.pdf (47,85KB)
Or.0050.127.2019 18-12-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ127-2019.pdf (99,39KB)
Or.0050.131.2019 30-12-2019 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Praszce PDFZ131-2019.pdf (68,91KB)
Or.0050.132.2019 31-12-2019 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie PDFZ132-2019.pdf (284,52KB)
Or.0050.133.2019 31-12-2019 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w ganie PDFZ133-2020.pdf (698,56KB)
Or.0050.134.2019 31-12-2019 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania dla pracowników Urzędu Miejskiego w Praszce PDFZ134-2019.pdf (59,18KB)
Or.0050.135.2019 31-12-2019 Zarządzenie w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników/dyrektorów i zastępców kierowników/dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych PDFZ135-2019.pdf (33,63KB)