Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia: Przebudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strojcu w celu dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej
Termin składania ofert: 11.02.2019 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
Zmiana SIWZ: PDFzmiana SIWZ 28012019.pdf
Ogłoszenie do zmiany ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/46a9c757-856a-4dfd-84f5-36e06047dc1a
Ogłoszenie do zmiany ogłoszenia: Ogłoszenie
Zmiana SIWZ ZIPZmiana SIWZ
Informacja z otwarcia ofert: PDFinformacja 20190211.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf.20190219.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/dadff46f-4a05-4e13-ad9f-520ad931d0cf