Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Miejskiej VIII kadencji 2018-2023

Nr sesji Data sesji Projekty uchwał
ROK 2021
XXXV/2021 25-11-2021 r. PDFprojekt.Uchwała.XXXV.2021.2021-11-25- zmiana zasad wynajmu lokali.pdf (150,61KB)
PDFprojekt.Uchwała.XXXV.2021.2021-11-25- program współpracy z org. pozarządowymi.pdf (429,10KB)
PDFprojekt.Uchwała.XXXV.2021.2021-11-25- program AA.pdf (2,42MB)
PDFprojekt.Uchwała.XXXV.2021.2021-11-25- metoda ustalenia opłaty za odpady.pdf (197,35KB)
PDFprojekt.Uchwała.XXXV.2021.2021-11-25- zmiana wzoru deklaracji.pdf (851,57KB)
PDFprojekt.Uchwała.XXXV.2021.2021-11-25- regulamin wody i odprowadzania ścieków.pdf (395,79KB)
PDFprojekt uchwaly - WPF.pdf (191,89KB)
PDFWPF-Objaśnienia.pdf (262,52KB)
PDFZałącznik nr1 do WPF.pdf (284,30KB)
PDFZałącznik nr2 do WPF.pdf (195,90KB)
PDFprojekt.Uchwała.XXXV.2021.2021-11-25- dotacja OSP Przedmość.pdf (135,61KB)
PDFprojekt.Uchwała.XXXV.2021.2021-11-25- opłata targowa.pdf (146,81KB)
PDFprojekt.Uchwała.XXXV.2021.2021-11-25- zmiany w budżecie.pdf (817,68KB)
XXXIV/2021 28-10-2021 r. PDFprojekt uchwaly - zmiany w budżecie.pdf (586,78KB)
PDFprojekt uchwaly - projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf (244,38KB)
XXXIII/2021 30-09-2021 r. PDFuchwała.projekt.XXXIII.2021.09.30 - w sprawie porozumienia z Gminą Gorzów Śl..pdf (384,17KB)
PDFuchwała.projekt.XXXIII.2021.09.30 - zmieniająca uchwałę w sprawie konsultacji społecznych.pdf (138,04KB)
PDFuchwała.projekt.XXXIII.2021.09.30 - w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego na 2022 rok.pdf (1 014,01KB)
PDFuchwała.projekt.XXXIII.2021.09.30 - w sprawie powołania Rady Muzeum na kadencję 2022 - 2025.pdf (135,52KB)
PDFuchwała.projekt.XXXIII.2021.09.30 - w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka.pdf (504,81KB)
PDFuchwała.projekt.XXXIII.2021.09.30 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (148,62KB)
XXXII/2021 26-08-2021 r. PDFProjekt uchwały - regulamin dostarczania wody.pdf (249,51KB)
PDFProjekt uchwały - konsultacje społeczne.pdf (197,99KB)
PDFProjekt uchwały - bonifikata dla rodzin wielodzietnych.pdf (173,35KB)
PDFProjekt uchwały - regulamin budżet obywatelski.pdf (942,63KB)
PDFprojekt uchwaly - zmiany w budżecie.pdf (481,60KB)
PDFprojekt uchwaly - oświata.pdf (187,09KB)
PDFprojekt uchwaly - działka.pdf (139,27KB)
PDFprojekt uchwaly - zmiany WPF.pdf (866,13KB)
PDFprojekt uchwaly - OSP Kowale.pdf (135,58KB)
PDFprojekt uchwaly - OSP Praszka.pdf (136,89KB)
XXXI/2021 29-06-2021 r. PDFprojekt uchwaly - w sprawie dopłaty do 1m3 ścieków.pdf (154,24KB)
PDFprojekt uchwaly - wzory wniosku.pdf (988,34KB)
PDFprojekt uchwaly - budżet.pdf (323,88KB)
PDFProjekt uchwały - zmiany WPF.pdf (194,66KB)
PDFObjaśnienia do WPF-1.pdf (252,55KB)
PDFZałącznik nr 1 do WPF.pdf (287,43KB)
PDFZałącznik nr 2 do WPF - przedsięwzięcia.pdf (197,37KB)
PDFprojekt uchwaly - w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (180,93KB)
PDFprojekt uchwaly - wotum zaufania.pdf (138,34KB)
PDFprojekt uchwaly - sprawozdanie z wykonania budżetu.pdf (141,34KB)
PDFprojekt uchwaly - udzielenie absolutorium.pdf (151,34KB)
XXX/2021 27-05-2021 r. PDFprojekt uchwaly - zabytki.pdf (710,74KB)
PDFprojekt uchwaly - ul. Słoneczna.pdf (148,38KB)
PDFprojekt uchwaly - ul. Kolejowa.pdf (165,77KB)
PDFprojekt uchwaly - nieruchomość gruntowa Wierzbie.pdf (152,47KB)
PDFprojekt uchwaly - nieruchomośc gruntowa Przedmość.pdf (152,82KB)
PDFObjaśnienia do WPF.pdf (265,14KB)
PDFWykaz przedsięwzięć WPF-zał.nr 2.pdf (197,66KB)
PDFZmiany w WPF zał.nr 1.pdf (287,13KB)
PDFprojekt uchwaly - porozumienie międzygminne.pdf (215,42KB)
PDFprojekt uchwaly - OSP.pdf (149,85KB)
PDFprojekt uchwaly - Roczny raport monitoringowy o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025 za rok 2020.pdf (605,70KB)
PDFprojekt uchwaly - budżet.pdf (515,76KB)
PDFprojekt uchwaly - WPF.pdf (194,37KB)
XXVIII/2021 26-03-2021 r. PDFProjekt uchwaly - aglomeracja.pdf (3,54MB)
XXVII/2021 11-03-2021 r. PDFProjekt uchwały - bezdomne zwierzeta.pdf (219,14KB)
PDFProjekt uchwały - budżet.pdf (366,14KB)
PDFProjekt uchwały - dotacja OSP.pdf (148,79KB)
PDFProjekt uchwały - GOSKOM.pdf (677,90KB)
PDFProjekt uchwały - kredyt.pdf (150,40KB)
PDFProjekt uchwały - łaczne rozpatrzenie petycji.pdf (185,35KB)
PDFProjekt uchwały - Praszka Seniorom.pdf (1,70MB)
PDFProjekt uchwały - program LIFE.pdf (151,60KB)
PDFProjekt uchwały - PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE.pdf (1,77MB)
PDFProjekt uchwały - Program Wspierania Rodziny.pdf (1,59MB)
PDFProjekt uchwały - skarga na Kierownika OPS.pdf (178,37KB)
PDFProjekt uchwały - wniosek rodziny 3+.pdf (195,08KB)
PDFProjekt uchwały - zmiana Statutu OPS.pdf (183,57KB)
PDFProjekt uchwały - zmiany do budżetu.pdf (151,69KB)
PDFProjekt uchwały- Strategia Rozwiązywania Problemów.pdf (3,68MB)
PDFProjekt uchwały - zmiana WPF.pdf (194,59KB)
PDFWieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego.pdf (289,09KB)
PDFObjaśnienia WPF.pdf (264,14KB)
XXVI/2021 22-01-2021 r. PDFProjekt uchwaly - rozwiązanie.sp.Energia.pdf (71,09KB)
XXV/2021 21-01-2021 r. PDFProjekt uchwały - budżet.pdf (262,20KB)
PDFProjekt uchwały - petycja I.pdf (180,69KB)
PDFProjekt uchwały - petycja II.pdf (176,36KB)
PDFProjekt uchwały - petycja III.pdf (177,54KB)
PDFProjekt uchwały - petycja IV.pdf (207,35KB)
PDFProjekt uchwały - tryb uiszczania opłaty.pdf (71,70KB)
PDFProjekt uchwały - zmiana metody.pdf (70,74KB)
PDFProjekt uchwały - zmiana WPF.pdf (194,68KB)
PDFZałącznik nr 1 do WPF-1.pdf (287,80KB)
PDFZałącznik nr 2 do WPF.pdf (197,80KB)
PDFObjaśnienia do WPF.pdf (190,82KB)
ROK 2020
XXIV/2020 29-12-2020 r. PDFProjekt uchwaly - WPF 2021.pdf (266,35KB)
PDFProjekt uchwaly - zal 1 - WPF 2021.pdf (280,36KB)
PDFProjekt uchwaly - zal 2 - WPF 2021.pdf (190,62KB)
PDFProjekt uchwaly - Objaśnienia - WPF 2021.pdf (274,23KB)
PDFProjekt uchwaly - budżet 2021.pdf (506,85KB)
PDFZal 3 - projekt uchwaly budżetowej na 2021.pdf (98,47KB)
PDFZal 5 - projekt uchwaly budżetowej na 2021.pdf (73,42KB)
PDFZal 6 - projekt uchwaly budżetowej na 2021.pdf (100,32KB)
PDFZal.8a- projekt uchwaly budżetowej na 2021.pdf (214,87KB)
PDFZal 8b - projekt uchwaly budżetowej na 2021.pdf (226,74KB)
PDFZal 2 - Wydatki - projekt uchwaly budżetowej na 2021.pdf (467,52KB)
PDFZal 1 - Dochody - projekt uchwały budżetowej na 2021.pdf (235,15KB)
PDFZal 4 - projekt uchwaly budżetowej na 2021.pdf (186,75KB)
PDFZal 7 - projekt uchwaly budżetowej na 2021.pdf (83,89KB)
PDFProjekt uchwaly - zmiana uchwaly zaciągnięcie kredytu długoterminowego.pdf (168,48KB)
PDFProjekt uchwaly - zmiana uchwaly w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (163,77KB)
PDFProjekt uchwaly - porozumienie aglomeracja Praszka.pdf (64,77KB)
PDFProjekt uchwały - zmiany WPF na 2020.pdf (195,04KB)
PDFProjekt uchwały - zal 1 - zmiany WPF na 2020.pdf (287,55KB)
PDFProjekt uchwały - Objasnienia - zmiany WPF na 2020.pdf (455,18KB)
PDFProjekt uchwaly - zmiany budżet 2020.pdf (185,93KB)
XXIII/2020 17-12-2020 r. PDFProjekt uchwaly - deklaracja.pdf (156,39KB)
PDFProjekt uchwaly - wybór metody.pdf (122,88KB)
PDFProjekt uchwaly - usługi dodatkowe.pdf (99,23KB)
PDFProjekt uchwaly - górne stawki.pdf (66,91KB)
PDFProjekt uchwaly - ceny paliwa.pdf (68,68KB)
PDFProjekt uchwaly - budżet.pdf (226,16KB)
PDFProjekt uchwaly - zaciągnięcia zobowiązania.pdf (161,57KB)
PDFProjekt uchwaly - regulamin.pdf (58,72KB)
PDFProjekt uchwaly - szczegółowy zakres.pdf (105,01KB)
XXII/2020 26-11-2020 r. PDFProjekt uchwaly - program 2021.pdf (5,64MB)
PDFProjekt uchwaly - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf (258,92KB)
PDFProjekt uchwaly - stawki podatku od nieruchomości.pdf (202,65KB)
PDFProjekt uchwaly - zmiany w budzecie.pdf (390,93KB)
XXI/2020 27-10-2020 r. PDFprojekt uchwaly - budzet.pdf (216,00KB)
PDFprojekt uchwaly - energia praszka.pdf (210,23KB)
PDFprojekt uchwaly - podatek od nieruchomosci.pdf (134,54KB)
PDFprojekt uchwaly - porozumienie.pdf (230,82KB)
PDFprojekt uchwaly - sprzedaz gruntów.pdf (126,30KB)
PDFprojekt uchwaly - WPF.pdf (840,40KB)
PDFprojekt uchwaly - zaciąganie zobowiązań.pdf (147,93KB)
PDFprojekt uchwaly - zmiana zapisow w budzecie.pdf (152,94KB)
XX/2020 24-09-2020 r. PDFprojekt stanowiska RM - udziały ENERGIA PRASZKA.pdf (188,99KB)
PDFprojekt uchwaly - dotacja OSP.pdf (122,95KB)
PDFprojekt uchwaly - nabycie nieruchomości Brzeziny.pdf (123,44KB)
PDFprojekt uchwaly - nabycie nieruchomości Gana.pdf (123,14KB)
PDFprojekt uchwaly - petycja droga.pdf (199,53KB)
PDFprojekt uchwaly - petycja szkoła.pdf (198,76KB)
PDFprojekt uchwaly - zmiana WPF.pdf (846,52KB)
PDFprojekt uchwaly - zmiana b. obywatelski.pdf (125,77KB)
PDFprojekt uchwaly - zmiana budzetu.pdf (170,21KB)
PDFprojekt uchwaly - zmiana SDS.pdf (128,08KB)
XIX/2020 20-08-2020 r. PDFprojekt uchwaly - zmiana budzetu.pdf (183,16KB)
PDFprojekt uchwaly - budzet obywatelski.pdf (1,29MB)
PDFprojekt uchwaly - dofinansowanie OSP Praszka.pdf (120,79KB)
PDFprojekt uchwaly - dofinansowanie OSP Strojec.pdf (122,20KB)
PDFprojekt uchwaly - rozpatrzenie petycji.pdf (213,57KB)
PDFprojekt uchwaly - rozpatrzenie wniosku.pdf (232,70KB)
PDFprojekt uchwaly - super szkoły.pdf (123,99KB)
XVIII/2020 25-06-2020 r. PDFprojekt uchwaly - absolutorium.pdf (124,08KB)
PDFprojekt uchwaly - wotum zaufania.pdf (115,69KB)
PDFprojekt uchwaly - wykonanie budżetu.pdf (117,72KB)
PDFprojekt uchwaly - zmiany w budżecie.pdf (178,32KB)
PDFProjekt uchwały - zmiana WPF.pdf (983,53KB)
XVII/2020 19-05-2020 r. PDFProjekt uchwaly - budzet.pdf (215,80KB)
PDFProjekt uchwały - kompostownia.pdf (208,06KB)
PDFProjekt uchwały - nieruchomość gruntowa - droga.pdf (122,57KB)
PDFProjekt uchwały - OSP KOWALE.pdf (122,28KB)
PDFProjekt uchwały - OSP STROJEC.pdf (122,37KB)
PDFProjekt uchwały - raport ze strategii.pdf (576,68KB)
PDFProjekt uchwały - sprzedaż nieruchomości gruntowej.pdf (126,38KB)
PDFProjekt uchwały - WPF.pdf (3,35MB)
PDFProjekt uchwały - złobek.pdf (132,73KB)
XVI/2020 17-03-2020 r. PDFprojekt uchwaly - dotacja OSP Praszka.pdf (121,38KB)
PDFprojekt uchwaly - dotacja OSP Wygieldow.pdf (121,88KB)
PDFprojekt uchwaly - oplaty za pobyt w osrodkach.pdf (221,62KB)
PDFprojekt uchwaly - opłaty zlobek.pdf (126,51KB)
PDFprojekt uchwaly - petycja intronizacja.pdf (216,07KB)
PDFprojekt uchwaly - petycja zlobek.pdf (207,90KB)
PDFprojekt uchwaly - program opieki nad zwierzetami.pdf (239,68KB)
PDFprojekt uchwaly - regulamin.pdf (324,25KB)
PDFprojekt uchwaly - zasilki OPS.pdf (241,34KB)
PDFprojekt uchwaly - zasob mieszkaniowy.pdf (143,46KB)
PDFprojekt uchwaly - zmiany w budzecie.pdf (165,31KB)
XV/2020 23-01-2020 r. PDFprojekt uchwaly - kredyt dlugoterminowy - zmiana.pdf (103,87KB)
PDFprojekt uchwaly - oplaty za uslugi opiekuncze.pdf (186,07KB)
PDFprojekt uchwaly - oplaty za zajecie pasa drogowego.pdf (203,14KB)
PDFprojekt uchwaly - plan pracy komisji.pdf (114,40KB)
PDFprojekt uchwaly - projekt regulaminu dostarczania wody.pdf (487,41KB)
PDFprojekt uchwaly - srednie ceny paliw.pdf (114,08KB)
PDFprojekt uchwaly - zespół interdyscyplinarny.pdf (403,64KB)
PDFprojekt uchwaly - zmiana statutu OPS.pdf (117,15KB)
PDFprojekt uchwaly - zmiany w budzecie.pdf (136,44KB)
ROK 2019
XIV/2019 17-12-2020 r. PDFuchwała.projekt.XIV.2019.12.17-w sprawie dotacji celowej dla Powiatu Gana i Dalachów.pdf (115,62KB)
PDFuchwała.projekt.XIV.2019.12.17-w sprawie dotacji celowej dla Powiatu odc. Praszka Rozterk.pdf (113,52KB)
PDFuchwała.projekt.XIV.2019.12.17-w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka.pdf (208,40KB)
PDFuchwała.projekt.XIV.2019.12.17-w sprawie wspólnej obsługi jednostek org.pdf (188,34KB)
XIII/2019 19-11-2019 r. PDFProjekt uchwaly - dotacja OSP Praszka.pdf (112,98KB)
PDFProjekt uchwaly - program profilaktyki.pdf (2,42MB)
PDFProjekt uchwaly - projekt Kadra Trojki.pdf (116,34KB)
PDFProjekt uchwaly - Regulamin dostarczania wody.pdf (535,84KB)
PDFProjekt uchwaly - wspolpraca z org. pozarzadowymi.pdf (225,17KB)
PDFProjekt uchwaly - oplata zlobek.pdf (115,30KB)
XII/2019 17-10-2019 r. PDFuchwała.projekt.XII.2019.10.17-w sprawie dotacji celowej do budowy studni.pdf (907,98KB)
PDFuchwała.projekt.XII.2019.10.17-w sprawie dotacji celowej dla OSP Skotnica.pdf (112,65KB)
PDFuchwała.projekt.XII.2019.10.17-w sprawie uchylenia uchwały dot dotacji dla OSP.pdf (113,30KB)
PDFuchwała.projekt.XII.2019.10.17-w sprawie porozumienia z Gorzowem Śląskim na przewozy.pdf (360,37KB)
PDFuchwała.projekt.XII.2019.10.17-w sprawie utworzenia zlobka i nadanie mu statutu.pdf (230,29KB)
PDFuchwała.projekt.XII.2019.10.17-w sprawie wyboru ławników.pdf (113,26KB)
PDFuchwała.projekt.XII.2019.10.17- w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2019 rok.pdf (150,68KB)
PDFuchwała.projekt.XII.2019.10.17-w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (121,38KB)
PDFuchwała.projekt.XII.2019.10.17-zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.pdf (114,51KB)
PDFuchwała.projekt.XII.2019.10.17-w sprawie odwołania skarbnika Gminy Praszka.pdf (112,47KB)
PDFuchwała.projekt.XII.2019.10.17-w sprawie powołania skarbnika Gminy Praszka.pdf (111,83KB)
PDFuchwała.projekt.XII.2019.10.17-w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odp ścieków.pdf (251,81KB)
XI/2019 12-09-2019 r. PDFProjekt uchwaly - w sprawie preferencji dla przedsiębiorców.pdf (135,86KB)
PDFProjekt uchwaly - w sprawie skargi WSA.pdf (116,24KB)
PDFProjekt uchwaly - w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.pdf (351,43KB)
PDFProjekt uchwaly - w sprawie wyboru Zespołu Opiniującego ławnicy.pdf (114,23KB)
PDFProjekt uchwaly - w sprawie zmian w budzecie.pdf (136,81KB)
PDFProjekt uchwaly - w sprawie zmiany Statutu gminy Praszka.pdf (205,79KB)
PDFProjekt uchwaly - w sprawie zmiany WPF.pdf (22,66KB)
PDFProjekt uchwaly - w sprawie zmiany WPF objaśnienia.pdf (23,33KB)
PDFProjekt uchwaly - w sprawie zmiany WPF zalacznik nr 1.pdf (120,13KB)
PDFProjekt uchwaly - w sprawie zmiany WPF zalacznik nr 2.pdf (45,03KB)
X/2019 01-08-2019 r. PDFprojekt uchwaly - super przedszkolak.pdf (115,88KB)
PDFprojekt uchwaly - zmiana budżetu.pdf (130,64KB)
IX/2019 27-06-2019 r. PDFprojekt uchwaly - budżet obywatelski.pdf (1,02MB)
PDFprojekt uchwaly - inkaso dla sołtysów.pdf (127,27KB)
PDFprojekt uchwaly - kredyt długoterminowy.pdf (115,86KB)
PDFprojekt uchwaly - pomoc powiatowi oleskiemu.pdf (115,11KB)
PDFprojekt uchwaly - udzielenie absolutorium.pdf (111,60KB)
PDFprojekt uchwaly - wotum zaufania raport.pdf (109,31KB)
PDFprojekt uchwaly - WPF.pdf (153,29KB)
PDFprojekt uchwaly - zatwierdzenie sprawozdania za 2018 rok.pdf (109,76KB)
PDFprojekt uchwaly - zmiana budżetu.pdf (138,00KB)
VIII/2019 28-05-2019 r. PDFprojekt uchwaly - dotacja osp strojec.pdf (108,88KB)
PDFprojekt uchwaly - sprawienie pogrzebu przez gmine.pdf (112,01KB)
PDFprojekt uchwaly - udzielenie pomocy powiatowi oleskiemu.pdf (112,91KB)
PDFprojekt uchwaly - przyjecie raportu strategii.pdf (410,76KB)
PDFprojekt uchwaly - siec szkol.pdf (302,71KB)
PDFprojekt uchwaly - siec przedszkoli.pdf (204,51KB)
VII/2019 16-04-2019 r. PDFprojekt uchwały ... VII.2019.2019.04.16 -przekształcenie SP3.pdf (115,59KB)
PDFprojekt uchwały ... VII.2019.2019.04.16 -przekształcenie strojec.pdf (113,73KB)
PDFprojekt uchwały ... VII.2019.2019.04.16 -ZMIANA STATUTOW SOLECTW.pdf (119,08KB)
PDFprojekt uchwały ... VII.2019.2019.04.16 -zmiana budżetu.pdf (139,34KB)
PDFprojekt uchwały ... VII.2019.2019.04.16 -kredyt długoterminowy.pdf (113,66KB)
PDFprojekt uchwały ... VII.2019.2019.04.16 -porozumienie z kluczborkiem.pdf (215,92KB)
PDFprojekt uchwały ... VII.2019.2019.04.16 -zasady zniżek dla dyrektorów.pdf (121,41KB)
VI/2019 04-04-2019 r. PDFProjekt uchwaly - zmiana w budżecie.pdf (128,47KB)
V/2019 14-03-2019 r. PDFProjekt uchwaly - porozumienie z Gminą Gorzów Śl.pdf (214,77KB)
PDFProjekt uchwaly - program opieki nad zwierzetami.pdf (217,05KB)
PDFProjekt uchwaly - uchylenie preferencji.pdf (113,69KB)
PDFProjekt uchwaly - udzielenie bonifikaty.pdf (120,17KB)
PDFProjekt uchwaly - zmiana WPF.pdf (22,62KB)
PDFprojekt uchwaly - zmiana WPF objasnienia + zalacznik.pdf (141,81KB)
PDFProjekt uchwaly - zmiany w budzecie.pdf (142,71KB)
IV/2019 22-01-2019 r. PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - diety sołtysów.pdf (113,67KB)
PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - diety sołtysów.pdf (113,67KB)
PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - DOTACJA OSP praszka.pdf (111,14KB)
PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - DOTACJA OSP praszka.pdf (111,14KB)
PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - przedszkole Gana.pdf (326,17KB)
PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - przedszkole Gana.pdf (326,17KB)
PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - rezygnacja ze strefy parkowania.pdf (115,48KB)
PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - rezygnacja ze strefy parkowania.pdf (115,48KB)
PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - siedziba SPS 3.pdf (117,88KB)
PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - siedziba SPS 3.pdf (117,88KB)
PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - szkoła Strojec.pdf (117,58KB)
PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - szkoła Strojec.pdf (117,58KB)
PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - zmiana w budżecie.pdf (127,01KB)
ROK 2018
III/2018 20-12-2018 r. PDFprojekt.uchwały - program ochrony środowiska.pdf (2,01MB)
PDFprojekt.uchwały - przyjęcie raportu ochrony środowiska.pdf (113,12KB)
PDFprojekt.uchwały - program usuwania azbestu.pdf (1,76MB)
PDFprojekt uchwały -zmiany w budzecie w 2018.pdf (135,17KB)
PDFProjekt uchwaly - budzet 2019.pdf (1,11MB)
PDFProjekt uchwały - WPF 2019.pdf (214,16KB)
II/2018 04-12-2018 r. PDFprojekt.uchwały - określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania.pdf (114,49KB)
PDFprojekt.uchwały - program Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i uczniów.pdf (303,57KB)
PDFprojekt.uchwały - program AA.pdf (113,51KB)
PDFprojekt.uchwały - Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf (222,97KB)
PDFprojekt.uchwały - zmiana w budżecie.pdf (133,04KB)
PDFprojekt.uchwały - diety radnych.pdf (120,20KB)
PDFprojekt.uchwały - plany pracy komisji stałych.pdf (112,97KB)
PDFprojekt.uchwały - podwyższenia kryterium dochodowego.pdf (115,33KB)