Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pozwolenia wodnoprawne

 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w Brzezinach.

 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji dot. usługę wodnej w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych z drogi krajowej nr 42 na odcinku Praszka - Rudniki w od km 55+250 do km 65+700

 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z zadaniem pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 42 w zakresie budowy ścieżek pieszorowerowych.

 • Informacja

  o wszczęciu 2 postępowań administracyjnych w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w miejscowości Kowale

 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego polegającego na wprowadzeniu oczyszczonych ścieków bytowych z istniejącej przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych oraz odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych do ziemi w Praszce - Zawisna.

 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wygaszenia w części decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu

 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, tj. ciek Pianka – przyłącza kablowej linii elektroenergetycznej SN.

 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawieudzielenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego

 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Prosna

 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegająca na wprowadzaniu do ziemi za pomocą istniejącego wylotu o średnicy 250 mm, rowu przydrożnego drogi gminnej położonego na działce o nr ewid. 156 (obręb Kowale, gmina Praszka, powiat oleski, woj. opolskie) oraz rowu melioracji szczegółowych Wb-2 ścieków przemysłowych - popłuczyn ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Kowale