Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pozwolenia wodnoprawne

 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego polegającego na wprowadzeniu oczyszczonych ścieków bytowych z istniejącej przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych oraz odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych do ziemi w Praszce - Zawisna.

 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wygaszenia w części decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu

 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, tj. ciek Pianka – przyłącza kablowej linii elektroenergetycznej SN.

 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawieudzielenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego

 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Prosna

 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegająca na wprowadzaniu do ziemi za pomocą istniejącego wylotu o średnicy 250 mm, rowu przydrożnego drogi gminnej położonego na działce o nr ewid. 156 (obręb Kowale, gmina Praszka, powiat oleski, woj. opolskie) oraz rowu melioracji szczegółowych Wb-2 ścieków przemysłowych - popłuczyn ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Kowale

 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego tj. ścieków pochodzących z myjni samochodowej ręcznej.

 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z rozbudowywanej drogi krajowej nr 45 na odcinku w m. Sołtysy oraz wykonanie urządzeń wodnych w m. Sołtysy.

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez
  Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu dnia 4 lutego 2020r. w Sołtysach.

 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania administracyjnego wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu zakładu MARCEGAGLIA POLAND Sp. z o.o., ul. Kaliska 72, 46-320 Praszka