Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pozwolenia wodnoprawne

 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegająca na wprowadzaniu do ziemi za pomocą istniejącego wylotu o średnicy 250 mm, rowu przydrożnego drogi gminnej położonego na działce o nr ewid. 156 (obręb Kowale, gmina Praszka, powiat oleski, woj. opolskie) oraz rowu melioracji szczegółowych Wb-2 ścieków przemysłowych - popłuczyn ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Kowale

 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego tj. ścieków pochodzących z myjni samochodowej ręcznej.

 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z rozbudowywanej drogi krajowej nr 45 na odcinku w m. Sołtysy oraz wykonanie urządzeń wodnych w m. Sołtysy.

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez
  Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu dnia 4 lutego 2020r. w Sołtysach.

 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania administracyjnego wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu zakładu MARCEGAGLIA POLAND Sp. z o.o., ul. Kaliska 72, 46-320 Praszka

 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego dla firmy MARCEGAGLIA POLAND Sp. z o.o., ul. Kaliska 72, 46-320 Praszka.

 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego polegającego na przekroczeniu koryta rzeki Ożarka poprzez umocowanie dwóch kabli energetycznych SN w rurach osłonowych 2xØ160 mm do konstrukcji istniejącego mostu w Kowalach

 • Informacja

   o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego polegającego na:

  1. wykonaniu urządzenia wodnego w Praszce
  2. usługa wodna - polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych ujętych z terenów utwardzonych oraz dachu projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabrycznej w Praszce
 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
  1. wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni chłonnej z PE Ø 624mm o pojemności retencyjnej 210 l zlokalizowanej na działce 32/2 obręb ewid. 0052 Zawisna jednostka ewidencyjna 160804_4 Praszka miasto, o współrzędnych geodezyjnych (środek studni): Y-6530674,69 X-5658136,53,
  2. usługę wodną obejmującą odprowadzanie do ww. urządzenia wodnego wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenów utwardzonych z obszaru dróg wewnętrznych i placu manewrowego utwardzonych grysem kamiennym oraz nieutwardzonych poboczy terenu punktu skupu i składowania odpadów metalowych, działki nr 32/2 oraz 32/1, ark. m. 1, obręb 0052 Zawisna, jednostka ewidencyjna 160804_4 Praszka,