Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 300 000 zł z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Praszka w 2018 roku”
Termin składania ofert: 03.12.2018 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
DOCformularze - wersja edytowalna.doc
Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 27-11-2018 r.: ZIPwyj20181127.zip
Informacja z otwarcia ofert: PDFinf20181203.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf20181206.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie