Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Za rok 2018

Oświadczenia majątkowe składane za rok 2018.
(oświadczenia składane w 2018 i 2019 roku)

Burmistrz Praszki
Jarosław Tkaczyński - PDFOM2018-JTkaczynski.pdf (1,76MB)

Pracownicy samorządowi:

Danuta Janikowska Z-ca Burmistrza PDFOM2018-DJanikowska.pdf (1,81MB)
Krzysztof Pietrzyński Sekretarz Gmina PDFOM2018-KPietrzynski.pdf (1,66MB)
Małgorzata Zawis Skarbnik Gminy PDFOM2018-MZawis.pdf (1,75MB)
Ilona Pondel Z-ca Skarbnika Gminy PDFOM2018-IPondel.pdf (1,81MB)

Jednostki organizacyjne:

Sylwia Pietras Dyrektor Biblioteki Publicznej MiG Praszka PDFOM2018-SPietras.pdf (2,40MB)
Leszek Krzyżanowski Kierownik OPS w Praszce PDFOM2018-LKrzyzanowski.pdf (1,73MB)
Małgorzata Kaczmarek Z-ca kierownika OPS w Praszce PDFOM2018-MKaczmarek.pdf (1,19MB)
Joanna Dendewicz Kierownik działu świadczeń rodzinnych w OPS w Praszce PDFOM2018-JDendewicz.pdf (1,34MB)
Zbigniew Szczerbik Dyrektor Muzeum w Praszce PDFOM2018-ZSzczerbik.pdf (1,69MB)
Jacek Pac Dyrektor M-GOKiS w Praszce PDFOM2018-JPac.pdf (1,70MB)
Grzegorz Derengowski Dyrektor ŚDS w Ganie PDFOM2018-GDerengowski.pdf (1,69MB)


Przedszkola:

Aurelia Popławska Dyrektor PP nr 1 w Praszce PDFOM2018-APoplawska.pdf (1,71MB)
Magdalena Krół Dyrektor PP nr 2 w Praszce PDFOM2018-MKrol.pdf (1,79MB)


Szkoły:

Lidia Kowalska-Owczarek Dyrektor PSP w Kowalach PDFOM2018-LKowalska-Owczarek.pdf (1,68MB)
Jolanta Galant Dyrektor PSP w Przedmościu PDFOM2018-JGalant.pdf (1,76MB)
Iwona Ignaczak Dyrektor PSP nr 2 w Praszce PDFOM2018-IIgnaczak.pdf (1,71MB)
Patrycja Belka Dyrektor PSP nr 3 w Praszce PDFOM2018-PBelka.pdf (1,78MB)
Emilia Olszowa Dyrektor PSP nr 4 w Praszce PDFOM2018-EOlszowa.pdf (1,79MB)
Halina Kowalczyk Dyrektor ZS-P w Strojcu PDFOM2018-HKowalczyk.pdf (1,66MB)
Marzena Smugowska Dyrektor ZPS w Praszce PDFOM2018-MSmugowska.pdf (1,70MB)


Inne:

Aneta Bugajska-Majka Prezes Zarządu "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA" Sp. z o.o. PDFOM2018-ABugajska-Majka.pdf (2,78MB)
Ryszard Szymański prezes zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. PDFOM2018-RSzymanski.pdf (2,05MB)
Agnieszka Gońda prokurent PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. PDFOM2018-AGonda.pdf (2,02MB)


Oświadczenia na koniec i początek sprawowania funkcji:

Burmistrz Praszki
Jarosław Tkaczyński - PDFOM2018k-JTkaczynski.pdf (1,87MB) - na koniec kadencji
Jarosław Tkaczyński - PDFOM2018p-JTkaczynski.pdf (2,00MB) - na początek kadencji


Jednostki organizacyjne:

Ewelina Moniak Kierownik działu świadczeń rodzinnych w OPS w Praszce PDFOM2018k-EMoniak.pdf (1,67MB) koniec sprawowania funkcji
Marzena Soberka Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w OPS w Praszce PDFOM2018k-MSoberka.pdf (1,75MB) z tytułu cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Praszki
Grzegorz Leszczyński Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w OPS w Praszce PDFOM2018k-GLeszczynski.pdf (1,24MB) z tytułu cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Praszki
Grażyna Mroczek Pracownik socjalny ds. świadczenia wychowawczego w OPS w Praszce PDFOM2018k-GMroczek.pdf (1,84MB) z tytułu cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Praszki
Justyna Giec Pracownik socjalny ds. świadczenia rodzinnego w OPS w Praszce PDFOM2018k-JGiec.pdf (1,52MB) z tytułu cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Praszki


Przedszkola:

Ewa Kołodziej Dyrektor PP nr 2 w Praszce PDFOM2018k-EKolodziej.pdf (1,68MB) koniec sprawowania funkcji
Magdalena Krół Dyrektor PP nr 2 w Praszce PDFOM2018p-MKrol.pdf (1,66MB) początek sprawowania funkcji


Szkoły:

Renata Tobiś Dyrektor PSP nr 4 w Praszce PDFOM2018k-RTobis.pdf (1,73MB) koniec sprawowania funkcji
Emilia Olszowa Dyrektor PSP nr 4 w Praszce - PDFOM2018p-EOlszowa.pdf (1,78MB) początek sprawowania funkcji