Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Za rok 2017

Oświadczenia majątkowe składane za rok 2017.
(oświadczenia składane w 2017 i 2018 roku)

Burmistrz Praszki
Jarosław Tkaczyński - PDFOM2017-JTkaczynski.pdf (3,14MB)

Pracownicy samorządowi:

Danuta Janikowska - Z-ca Burmistrza - PDFOM2017-DJanikowska.pdf (1,85MB)
Krzysztof Pietrzyński - Sekretarz Gmina - PDFOM2017-KPietrzynski.pdf (1,95MB)
Małgorzata Zawis - Skarbnik Gminy - PDFOM2017-MZawis.pdf (1,92MB)
Ilona Pondel - Z-ca Skarbnika Gminy - PDFOM2017-IPondel.pdf (1,91MB)

Jednostki organizacyjne:

Jadwiga Czeszek - Dyrektor Biblioteki Publicznej MiG Praszka - PDFOM2017-JCzeszek.pdf (2,02MB)
Leszek Krzyżanowski - Kierownik OPS w Praszce - PDFOM2017-LKrzyzanowski.pdf (2,51MB)
Małgorzata Kaczmarek - Z-ca kierownika OPS w Praszce - PDFOM2017-MKaczmarek.pdf (1,95MB)
Marzena Soberka - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w OPS w Praszce - PDFOM2017-MSoberka.pdf (2,00MB)
Grzegorz Leszczyński - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w OPS w Praszce - PDFOM2017-GLeszczynski.pdf (1,88MB)
Justyna Giec - Pracownik socjalny ds. świadczenia rodzinnego w OPS w Praszce - PDFOM2017-JGiec.pdf (1,62MB)
Grażyna Mroczek - Pracownik socjalny ds. świadczenia wychowawczego w OPS w Praszce - PDFOM2017-GMroczek.pdf (1,69MB)
Ewelina Moniak - Kierownik sekcji świadczeń rodzinnych w OPS w Praszce - PDFOM2017-EMoniak.pdf (1,77MB)
Zbigniew Szczerbik - Dyrektor Muzeum w Praszce - PDFOM2017-ZSzczerbik.pdf (1,77MB)
Jacek Pac - Dyrektor M-GOKiS w Praszce - PDFOM2017-JPac.pdf (873,95KB)
Grzegorz Derengowski - Dyrektor ŚDS w Ganie - PDFOM2017-GDerengowski.pdf (1,90MB)


Przedszkola:

Aurelia Popławska - Dyrektor PP nr 1 w Praszce - PDFOM2017-APoplawska.pdf (2,03MB)
Ewa Kołodziej - Dyrektor PP nr 2 w Praszce - PDFOM2017-EKolodziej.pdf (2,05MB)


Szkoły:

Lidia Kowalska-Owczarek - Dyrektor PSP w Kowalach - PDFOM2017-LKowalska-Owczarek.pdf (2,03MB)
Jolanta Galant - Dyrektor PSP w Przedmościu - PDFOM2017-JGalant.pdf (2,05MB)
Iwona Ignaczak - Dyrektor PSP nr 2 w Praszce - PDFOM2017-IIgnaczak.pdf (2,08MB)
Patrycja Belka - Dyrektora PSP nr 3 w Praszce - PDFOM2017-PBelka.pdf (2,11MB)
Renata Tobiś - Dyrektor PSP nr 4 w Praszce - PDFOM2017-RTobis.pdf (2,06MB)
Halina Kowalczyk - Dyrektor ZS-P w Strojcu - PDFOM2017-HKowalczyk.pdf (2,11MB)
Marzena Smugowska - Dyrektor ZPS w Praszce - PDFOM2017-MSmugowska.pdf (2,06MB)


Inne:

Aneta Bugajska-Majka - Prezes Zarządu "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA" Sp. z o.o. - PDFOM2017-ABugajska-Majka.pdf (1,92MB)
Ryszard Szymański - prezes zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOM2017-RSzymanski.pdf (2,52MB)
Agnieszka Gońda - prokurent PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOM2017-AGonda.pdf (2,47MB)

 

Oświadczenia na koniec i początek sprawowania funkcji:

Szkoły:

Imię i nazwisko Stanowisko Oświadczenie Uwagi
Patrycja Belka dyrektor PSP nr 3 w Praszce PDFOM2017p-PBelka.pdf (1,74MB) na początek sprawowania funkcji
Danuta Czemielewska-Cholak dyrektor Publicznego Gimnazjum w Praszce PDFOM2017k-DCzemielewska-Cholak.pdf (1,92MB) na koniec sprawowania funkcji


Inne:

Imię i nazwisko Stanowisko Oświadczenie Uwagi
Magdalena Wiktorek PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - członek zarządu PDFOM2017k-MWiktorek.pdf (2,00MB) na koniec sprawowania funkcji
Bogdan Pęcherczyk PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - członek zarządu  PDFOM2017k-BPecherczyk.pdf (2,13MB) na koniec sprawowania funkcji
Ryszard Szymański PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - prezes zarządu PDFOM2017k-RSzymanski.pdf (2,11MB) na koniec sprawowania funkcji
Ryszard Szymański PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - prezes zarządu PDFOM2017p-RSzymanski.pdf (2,11MB) na początek sprawowania funkcji

 

Objaśnienia skrótów:
M-GOKiS - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
PP - Publiczne Przedszkole
PSP - Publiczna Szkoła Podstawowa
ZPS - Zespół Placówek Specjalnych
ZS-P Zespół Szkolno-Przedszkolny
ŚDS - Środowiskowy Dom Samopomocy

Uwaga:
Zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 tj. z późn. zm.) część B oświadczenia majątkowego nie podlega udostępnieniu. Informację wyłączyła radca prawny Urzędu Miejskiego w Praszce - Agnieszka Ślusarek-Brenda