Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia: Przebudowa ul. Astrów oraz drogi wewnętrznej-sięgacza przy ul. Mickiewicza w Praszce
Termin składania ofert: 05.04.2018 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
Informacja z otwarcia ofert: PDFinf20180405.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf20180416.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie