Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2018

Data

Nazwa postępowania

Umowa

22-02-2018 Przebudowa dróg wewnętrznych oraz gminnych na terenie gminy Praszka PDFum20180222.pdf
21-02-2018 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi rowerowej Praszka – Aleksandrów. PDFum20180221.pdf
09-03-2018 Przebudowa części pomieszczeń budynku OPS w Praszce z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe – Etap II oraz remont pomieszczeń biurowych w budynku OPS PDFum20180309.pdf
07-05-2018 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strojcu PDFum20180507.pdf
14-05-2018 Przebudowa ul. Astrów oraz drogi wewnętrznej-sięgacza przy ul. Mickiewicza w Praszce PDFum20180514.pdf
12-07-2018 Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Kowale, gm. Praszka PDFum20180712.pdf
31-08-2018 Dowóz uczniów do przedszkola, szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019 oraz dowozy doraźne PDFum20180831.pdf
12-09-2018 Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce

PDFum20180912.pdf

PDFum20190508.pdf

PDFum20191129-mtm.pdf

PDFum20200131-mtm.pdf

PDFum20200721.pdf

25-10-2018
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce"

PDFum20181025.pdf

PDFum20190628.pdf

PDFum20191129-haj.pdf

PDFum20200131-haj.pdf

PDFum20200408.pdf

25-10-2018 Świadczenie usługi utrzymania, konserwacji i eksploatacji instalacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Praszka

PDFum20181025-1.pdf

PDFum20191031.pdf

29-10-2018 Sprzedaż energii elektrycznej

PDFum20181029.pdf

18-12-2018 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 300 000 zł z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Praszka w 2018 roku” PDFum20181218.pdf