Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia: Przebudowa dróg wewnętrznych oraz gminnych na terenie gminy Praszka
Termin składania ofert: 06.02.2018 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
Informacja z otwarcia ofert: PDFinf20180206.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf20180213.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie