Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Praszka.
Termin składania ofert: 19.12.2017 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
Zapytania wraz z wyjaśnieniami z dnia 05-12-2017 r.
Zmiana SIWZ:
PDFinf20171205.pdf
Zmiana SIWZ: PDFinf20171207.pdf
Informacja z otwarcia ofert: PDFinf20171219.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf20171222.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie