Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia: Termomodernizacja budynku ŚDS w miejscowości Gana
Termin składania ofert: 17.10.2017 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
Zapytania wraz z wyjaśnieniami do SIWZ PDFwyj20171005.pdf
Informacja z otwarcia ofert: PDFinf20171017.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf20171024.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie