Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce

Nazwa zamówienia: Przebudowa części pomieszczeń budynku OPS w Praszce z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe – Etap I
Termin składania ofert: 18.08.2017 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
Zmiana SIWZ: PDFinf20170817.pdf
Informacja z otwarcia ofert: PDFinf20170818.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf20170912.pdf