Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia: Przebudowa ul. Bratków, ul. Tulipanów oraz sięgacza przy ul. Mickiewicza w Praszce
Termin składania ofert: 19.06.2017 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
Informacja z otwarcia ofert: PDFinf20170619.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFogl20170627.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie