Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza - ROK 2017

Nr: Data: Temat: Załącznik:
Or.0050.1.2017 02-01-2017 Zarządzenie w sprawie przyjęcia planów finansowych na 2017 rok PDFZ1-2017.pdf (8,08MB)
Or.0050.2.2017 02-01-2017 Zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy PDFZ2-2017.pdf (201,24KB)
Or.0050.3.2017 02-01-2017 Zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy PDFZ3-2017.pdf (210,40KB)
Or.0050.4.2017 04-01-2017 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 PDFZ4-2017.pdf (1,20MB)
Or.0050.5.2017 04-01-2017 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 PDFZ5-2017.pdf (1,21MB)
Or.0050.6.2017 10-01-2017 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce PDFZ6-2017.pdf (751,40KB)
Or.0050.7.2017 12-01-2017 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 PDFZ7-2017.pdf (148,76KB)
Or.0050.8.2017 17-01-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok PDFZ8-2017.pdf (345,92KB)
Or.0050.9.2017 17-01-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok PDFZ9-2017.pdf (352,55KB)
Or.0050.10.2017 25-01-2017 Zarządzenie w sprawie niewykonania prawa pierwokupu PDFZ10-2017.pdf (140,85KB)
Or.0050.11.2017 25-01-2017 Zarządzenie w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji w 2017 r. dla placówek oświatowych PDFZ11-2017.pdf (289,02KB)
Or.0050.12.2017 25-01-2017 Zarządzenie w sprawie określenia statystycznej liczby dzieci/uczniów w placówkach oświatowych PDFZ12-2017.pdf (173,63KB)
Or.0050.13.2017 31-01-2017 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2017 rok PDFZ13-2017.pdf (165,10KB)
Or.0050.14.2017 31-01-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok PDFZ14-2017.pdf (344,03KB)
Or.0050.15.2017 01-02-2017 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Praszka PDFZ15-2017.pdf (151,16KB)
PDFZZ15-2017.pdf (438,82KB)
Or.0050.16.2017 08-02-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej PDFZ16-2017.pdf (160,16KB)
Or.0050.17.2017 15-02-2017 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2017 rok PDFZ17-2017.pdf (534,58KB)
Or.0050.18.2017 15-02-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok PDFZ18-2017.pdf (735,67KB)
Or.0050.19.2017 27-02-2017 Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie Gminy Praszka PDFZ19-2017.pdf (421,70KB)
Or.0050.20.2017 28-02-2017 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2017 rok PDFZ20-2017.pdf (317,61KB)
Or.0050.21.2017 28-02-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok PDFZ21-2017.pdf (344,70KB)
Or.0050.22.2017 28-02-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok PDFZ22-2017.pdf (1,19MB)
Or.0050.23.2017 01-03-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok PDFZ23-2017.pdf (1,43MB)
Or.0050.24.2017 15-03-2017 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora: Publicznego Przedszkola Nr 1 w Praszce, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa z oddziałami przedszkolnymi w Kowalach PDFZ24-2017.pdf (1,01MB)
Or.0050.25.2017 15-03-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok PDFZ25-2017.pdf (366,29KB)
Or.0050.26.2017 16-03-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji do przeprowadzania "XIX Edycji Konkursu Wiedzy o Powiecie Oleskim" dla uczniów szkół podstawowych PDFZ26-2017.pdf (169,46KB)
Or.0050.27.2017 17-03-2017 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im.Ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego do której z dniem 1 września 2017 r. ma być włączone gimnazjum w  Praszce PDFZ27-2017.pdf (164,54KB)
PDFZZ27-2017.pdf (429,31KB)
Or.0050.28.2017 21-03-2017 Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok PDFZ28-2017.pdf (128,46KB)
Or.0050.31.2017 24-03-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok PDFZ31-2017.pdf (2,10MB)
Or.0050.32.2017 28-03-2017 Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do pierwszej klasy szkoły podstawowej PDFZ32-2017.pdf (373,95KB)
Or.0050.33.2017 28-03-2017 Zarządzenie w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji w 2017 roku dla placówek oświatowych PDFZ33-2017.pdf (187,49KB)
Or.0050.34.2017 28-03-2017 Zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2017 dla placówek oświatowych ustalonych na podstawie kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Praszka PDFZ34-2017.pdf (699,15KB)
Or.0050.35.2017 30-03-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Praszce, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa z oddziałami przedszkolnymi w Kowalach PDFZ35-2017.pdf (602,22KB)
Or.0050.36.2017 01-04-2017 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach (polityki) rachunkowości PDFZ36-2017.pdf (2,38MB)
Or.0050.37.2017 03-04-2017 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce PDFZ37-2017.pdf (196,27KB)
Or.0050.38.2017 03-04-2017 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce PDFZ38-2017.pdf (197,76KB)
Or.0050.39.2017 03-04-2017 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Praszce PDFZ39-2017.pdf (186,41KB)
Or.0050.40.2017 03-04-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok PDFZ40-2017.pdf (428,86KB)
Or.0050.41.2017 06-04-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Praszce PDFZ41-2017.pdf (358,31KB)
Or.0050.42.2017 06-04-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego wykorzystania znajdującego się w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ42-2017.pdf (243,95KB)
Or.0050.43.2017 10-04-2017 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą "Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Praszka" PDFZ43-2017.pdf (1,14MB)
Or.0050.44.2017 11-04-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok PDFZ44-2017.pdf (1,50MB)
Or.0050.45.2017 11-04-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok PDFZ45-2017.pdf (385,97KB)
Or.0050.46.2017 14-04-2017 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2017 rok PDFZ46-2017.pdf (998,40KB)
Or.0050.47.2017 14-04-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok PDFZ47-2017.pdf (1,88MB)
Or.0050.50.2017 20-04-2017 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu PDFZ50-2017.pdf (189,97KB)
Or.0050.51.2017 26-04-2017 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2017 rok PDFZ51-2017.pdf (1,57MB)
Or.0050.52.2017 26-04-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok PDFZ52-2017.pdf (844,92KB)
Or.0050.53.2017 02-05-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok PDFZ53-2017.pdf (555,71KB)
 
Or.0050.54.2017 08-05-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok PDFZ54-2017.pdf (434,09KB)
Or.0050.55.2017 09-05-2017 Zarządzenie w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Praszka PDFZ55-2017.pdf (939,17KB)
Or.0050.56.2017 09-05-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert którego przedmiotem jest wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Praszka PDFZ56-2017.pdf (313,06KB)
Or.0050.57.2017 15-05-2017 Zarządzenie w sprawie wskazania osób do komisji szacującej szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne warunki atmosferyczne PDFZ57-2017.pdf (446,15KB)
Or.0050.58.2017 24-05-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok PDFZ58-2017.pdf (1,11MB)
Or.0050.59.2017 31-05-2017 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2017 rok PDFZ59-2017.pdf (587,27KB)
Or.0050.60.2017 21-05-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok PDFZ60-2017.pdf (861,36KB)
Or.0050.62.2017 01-06-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok PDFZ62-2017.pdf (3,96MB)
Or.0050.64.2017 19-06-2017 Zarządzenie w sprawie uruchomienia nowego rachunku bankowego PDFZ64-2017.pdf (178,87KB)
Or.0050.65.2017 21-06-2017 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Kowalach PDFZ65-2017.pdf (187,93KB)
Or.0050.66.2017 21-06-2017 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Praszce PDFZ66-2017.pdf (177,26KB)
Or.0050.67.2017 21-06-2017 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Praszce PDFZ67-2017.pdf (180,77KB)
Or.0050.68.2017 21-06-2017 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce PDFZ68-2017.pdf (186,11KB)
Or.0050.69.2017 21-06-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok PDFZ69-2017.pdf (1,02MB)
Or.0050.70.2017 23-06-2017 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2017 rok PDFZ70-2017.pdf (1,49MB)
Or.0050.71.2017 23-06-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok PDFZ71-2017.pdf (2,11MB)
Or.0050.72.2017 23-06-2017 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pielęgnowania polskości i tradycji narodowej w gminie Praszka w 2017 roku. PDFZ72-2017.pdf (2,30MB)
Or.0050.73.2017 30-06-2017 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu PDFZ73-2017.pdf (742,02KB)
Or.0050.74.2017 30-06-2017 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2017 rok PDFZ74-2017.pdf (1,69MB)
Or.0050.75.2017 30-06-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok PDFZ75-2017.pdf (2,16MB)
Or.0050.77.2017 30-06-2017 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2017 rok PDFZ77-2017.pdf (813,19KB)
Or.0050.78.2017 30-06-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok PDFZ78-2017.pdf (2,13MB)
Or.0050.79.2017 30-06-2017 Zarządzenie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej PDFZ79-2017.pdf (11,30MB)
Or.0050.80.2017 03-07-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok PDFZ80-2017.pdf (2,15MB)
Or.0050.81.2017 13-07-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok PDFZ81-2017.pdf (469,75KB)
Or.0050.83.2017 17-07-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok PDFZ83-2017.pdf (1,60MB)
Or.0050.84.2017 17-07-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok PDFZ84-2017.pdf (2,18MB)
Or.0050.85.2017 20-07-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie pielęgnowania polskości i tradycji w gminie Praszka PDFZ85-2017.pdf (263,83KB)
Or.0050.86.2017 20-07-2017 Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Praszka w zakresie pielęgnowania polskości i tradycji PDFZ86-2017.pdf (374,98KB)
Or.0050.87.2017 20-07-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej ndo spraw przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości PDFZ87-2017.pdf (344,59KB)
Or.0050.90.2017 10-08-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok PDFZ90-2017.pdf (3,04MB)
Or.0050.91.2017 16-08-2017 Zarządzenie w sprawie wysokości stypendium Burmistrza Praszki PDFZ91-2017.pdf (200,35KB)
Or.0050.92.2017 21-08-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok PDFZ92-2017.pdf (2,75MB)
Or.0050.93.2017 29-08-2017 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2017 rok PDFZ93-2017.pdf (4,24MB)
Or.0050.94.2017 29-08-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok PDFZ94-2017.pdf (3,50MB)
Or.0050.100.2017 18-09-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji nieważnych i zużytych pieczęci urzędowych i pieczątek stosowanych w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ100-2017.pdf (751,79KB)
Or.0050.101.2017 22-09-2017 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjno-organizacyjnych w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ101-2017.pdf (745,96KB)
PDFZZ101-2017.pdf (2,49MB)
Or.0050.101A.2017 22-09-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej i ustalenia harmonogramu postępowania dotyczącego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjno-organizacyjnych w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ101A-2017.pdf (899,86KB)
Or.0050.102.2017 26-09-2017 Zarządzenie w sprawie sprzedaży samochodu ciężarowego PDFZ102-2017.pdf (750,52KB)
PDFZZ102-2017.pdf (5,46MB)
Or.0050.103.2017 26-09-2017 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2017 dla placówek oświatowych, ustalonych na podstawie kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Praszka PDFZ103-2017.pdf (725,05KB)
Or.0050.108.2017 04-10-2017 Zarządzenie w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Praszce Komisji przetargowej na realizację zadania p.n. "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Praszka wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury." PDFZ108-2017.pdf (869,89KB)
Or.0050.109.2017 04-10-2017 Zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw budżetu obywatelskiego PDFZ109-2017.pdf (1,59MB)
Or.0050.110.2017 10-10-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej i ustalenia harmonogramu postępowania dotyczącego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjno-organizacyjnych w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ110-2017.pdf (258,93KB)
Or.0050.111.2017 10-10-2017 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjno-organizacyjnych w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ111-2017.pdf (171,31KB)
PDFZZ111-2017.pdf (787,48KB)
Or.0050.112.2017 16-10-2017 Zarządzenie w sprawie przekazania nieodpłatnie na stan i majątek Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu samochodu pożarniczego PDFZ112-2017.pdf (337,10KB)
Or.0050.114.2017 24-10-2017 Zarządzenie w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ114-2017.pdf (434,34KB)
Or.0050.115.2017 24-10-2017 Zarządzenie w sprawie sprzedaży samochodu ciężarowego PDFZ115-2017.pdf (3,74MB)
Or.0050.118.2017 26-10-2017 Zarządzenie w sprawie statystycznej liczby dzieci/uczniów w placówkach oświatowych PDFZ118-2017.pdf (207,87KB)
Or.0050.119.2017 26-10-2017 Zarządzenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2017 roku dla placówek oświatowych PDFZ119-2017.pdf (319,81KB)
Or.0050.123.2017 13-11-2017 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Radcy prawnego w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ123-2017.pdf (166,17KB)
Or.0050.124.2017 14-11-2017 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRASZKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018 PDFZ124-2017.pdf (2,39MB)
Or.0050.128.2017 17-11-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej i wskazania terminów konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 PDFZ128-2017.pdf (783,63KB)
Or.0050.129.2017 17-11-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej i wskazania terminów konkursów przedmiotowych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018 PDFZ129-2017.pdf (1,51MB)
Or.0050.130.2017 17-11-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w składzie osobowym zespołu do spraw budżetu obywatelskiego PDFZ130-2017.pdf (453,27KB)
Or.0050.131.2017 21-11-2017 Zarządzenie w sprawie niewykonania prawa pierwokupu PDFZ131-2017.pdf (431,51KB)
Or.0050.132.2017 22-11-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej i ustalenia harmonogramu postępowania dotyczącego naboru na stanowisko Radcy prawnego w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ132-2017.pdf (286,11KB)
Or.0050.133.2017 24-11-2017 Zarządzenie w sprawie przekazania jednostce organizacyjnej gminy środka trwałego powstałego w wyniku dobudowy klatki schodowej PDFZ133-2017.pdf (434,79KB)
Or.0050.134.2017 24-11-2017 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Praszce PDFZ134-2017.pdf (702,28KB)
Or.0050.135.2017 24-11-2017 Zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2017 dla placówek oświatowych, ustalonych na podstawie kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Praszka. PDFZ135-2017.pdf (356,15KB)
Or.0050.138.2017 01-12-2017 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Praszka. PDFZ138-2017.pdf (2,63MB)
Or.0050.139.2017 04-12-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok PDFZ139-2017.pdf (4,82MB)
Or.0050.140.2017 04-12-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Praszce PDFZ140-2017.pdf (419,58KB)
Or.0050.141.2017 04-12-2017 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej oświaty w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ141-2017.pdf (2,17MB)
Or.0050.142.2017 04-12-2017 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2017 roku dla placówek oświatowych PDFZ142-2017.pdf (465,91KB)
Or.0050.148.2017 13-12-2017 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu gruntów Gminy Praszka PDFZ148-2017.pdf (428,90KB)
Or.0050.149.2017 15-12-2017 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro PDFZ149-2017.pdf (5,61MB)
Or.0050.150.2017 15-12-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej i ustalenia harmonogramu postępowania dotyczącego naboru na wolne stanowisko urzędnicze na stanowisko ds. księgowości budżetowej oświaty w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ150-2017.pdf (267,64KB)
Or.0050.153.2017 21-12-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok PDFZ153-2017.pdf (1,21MB)
Or.0050.154.2017 22-12-2017 Zarządzenie w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ154-2017.pdf (392,47KB)
Or.0050.155.2017 22-12-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki publicznej Miasta i Gminy Praszka oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji PDFZ155-2017.pdf (2,01MB)
Or.0050.156.2017 27-12-2017 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie na 2018 rok PDFZ156-2017.pdf (4,11MB)
Or.0050.157.2017 27-12-2017 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2017 rok PDFZ157-2017.pdf (485,64KB)
Or.0050.157a.2017 27-12-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok PDFZ157a-2017.pdf (1,38MB)
Or.0050.157b.2017 27-12-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok PDFZ157b-2017.pdf (826,19KB)
Or.0050.159.2017 29-12-2017 Zarządzenie w sprawie rozliczania opłat z Toalety miejskiej w Praszce PDFZ159-2017.pdf (452,76KB)
Or.0050.160.2017 29-12-2017 Zarządzenie w sprawie przekazania jednostce organizacyjnej gminy środka trwałego powstałego w wyniku wykonania platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych w budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 w Praszce PDFZ160-2017.pdf (427,81KB)
Or.0050.161.2017 29-12-2017 Zarządzenie w sprawie przekazania jednostce organizacyjnej gminy środka trwałego powstałego w wyniku wykonania platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce PDFZ161-2017.pdf (427,89KB)
Or.0050.162.2017 29-12-2017 Zarządzenie w sprawie ustalenia stawki dzierżawy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Praszka PDFZ162-2017.pdf (510,71KB)