Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje dotyczące programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) Burmistrz Praszki zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Praszka lub na rzecz jej mieszkańców, do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Z projektem Programu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Praszce.

Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać od dnia 18.11.2016 r. do dnia 24.11.2016 r., poprzez zgłaszanie zmian do projektu Programu współpracy, na adres poczty elektronicznej lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Praszce, Plac Grunwaldzki 13 – pok. nr 19.

PDFZ118-2016.pdf (1,76MB)