Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu

Zamówienie Oczyszczalni Ścieków Praszka Sp. z o.o.

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków Praszka w Przedmościu
Termin składania ofert: 09.08.2016 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
Zapytania i wyjaśnienia z dnia 04-08-2016: PDFwyj20160804.pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf20160905.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie