Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Za rok 2016

Oświadczenia majątkowe składane za rok 2016.
(oświadczenia składane w 2016 i 2017 roku)

Burmistrz Praszki
Jarosław Tkaczyński - PDFOM2016-JTkaczynski.pdf (1,72MB)

Pracownicy samorządowi:

Danuta Janikowska - Z-ca Burmistrza - PDFOM2016-DJanikowska.pdf (4,31MB)
Krzysztof Pietrzyński - Sekretarz Gmina - PDFOM2016-KPietrzynski.pdf (4,18MB)
Małgorzata Zawis - Skarbnik Gminy - PDFOM2016-MZawis.pdf (4,37MB)
Ilona Pondel - Z-ca Skarbnika Gminy - PDFOM2016-IPondel.pdf (4,19MB)


Jednostki organizacyjne:

Jadwiga Czeszek - Dyrektor Biblioteki Publicznej MiG Praszka - PDFOM2016-JCzeszek.pdf (4,11MB)
Leszek Krzyżanowski - Kierownik OPS w Praszce - PDFOM2016-LKrzyzanowski.pdf (5,17MB)
Małgorzata Kaczmarek - Z-ca kierownika OPS w Praszce - PDFOM2016-MKaczmarek.pdf (4,13MB)
Marzena Soberka - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w OPS w Praszce - PDFOM2016-MSoberka.pdf (4,20MB)
Grzegorz Leszczyński - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w OPS w Praszce - PDFOM2016-GLeszczynski.pdf (4,14MB)
Justyna Giec - Pracownik socjalny ds. świadczenia rodzinnego w OPS w Praszce - PDFOM2016-JGiec.pdf (4,19MB)
Grażyna Mroczek - Pracownik socjalny ds. świadczenia wychowawczego w OPS w Praszce - PDFOM2016-GMroczek.pdf (4,29MB)
Ewelina Moniak - Kierownik sekcji świadczeń rodzinnych w OPS w Praszce - PDFOM2016-EMoniak.pdf (4,23MB)
Zbigniew Szczerbik - Dyrektor Muzeum w Praszce - PDFOM2016-ZSzczerbik.pdf (4,14MB)
Jacek Pac - Dyrektor M-GOKiS w Praszce - PDFOM2016-JPac.pdf (4,16MB)
Grzegorz Derengowski - Dyrektor ŚDS w Ganie - PDFOM2016-GDerengowski.pdf (4,34MB)


Przedszkola:

Aurelia Popławska - Dyrektor PP nr 1 w Praszce - PDFOM2016-APoplawska.pdf (1,63MB)
Ewa Kołodziej - Dyrektor PP nr 2 w Praszce - PDFOM2016-EKolodziej.pdf (4,07MB)


Szkoły:

Lidia Kowalska-Owczarek - Dyrektor PSP w Kowalach - PDFOM2016-LKowalskaOwczarek.pdf (4,14MB)
Jolanta Galant - Dyrektor PSP w Przedmościu - PDFOM2016-JGalant.pdf (4,12MB)
Iwona Ignaczak - Dyrektor PSP nr 2 w Praszce - PDFOM2016-IIgnaczak.pdf (4,19MB)
Małgorzata Kozłowska - p.o. Dyrektora PSP nr 3 w Praszce - PDFOM2016-MKozlowska.pdf (4,09MB)
Renata Tobiś - Dyrektor PSP nr 4 w Praszce - PDFOM2016-RTobis.pdf (4,12MB)
Halina Kowalczyk - Dyrektor ZS-P w Strojcu - PDFOM2016-HKowalczyk.pdf (4,11MB)
Danuta Czemielewska-Cholak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Praszce - PDFOM2016-DCzemielewskaCholak.pdf (4,15MB)
Marzena Smugowska - Dyrektor ZPS w Praszce - PDFOM2016-MSmugowska.pdf (4,16MB)


Inne:

Aneta Bugajska-Majka - Prezes Zarządu "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA" Sp. z o.o. - PDFOM2016-ABugajskaMajka.pdf (4,76MB)
Ryszard Szymański - prezes zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOM2016-RSzymanski.pdf (4,54MB)
Bogdan Pęcherczyk - członek zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOM2016-BPecherczyk.pdf (4,47MB)
Magdalena Wiktorek - członek zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOM2016-MWiktorek.pdf (4,20MB)
Agnieszka Gońda - prokurent PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOM2016-AGonda.pdf (4,52MB)

 

Oświadczenia na koniec i początek sprawowania funkcji:

 

Jednostki organizacyjne:

Imię i nazwisko Stanowisko Oświadczenie Uwagi
Marzena Soberka Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w OPS w Praszce PDFOM2016p-MSoberka.pdf (1 006,87KB) z tytułu upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Praszki
Grzegorz Leszczyński Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w OPS w Praszce PDFOM2016p-GLeszczynski.pdf (983,27KB) z tytułu upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Praszki
Justyna Włodarczyk Pracownik socjalny ds. świadczenia rodzinnego w OPS w Praszce PDFOM2016p-JWlodarczyk.pdf (1 019,34KB) z tytułu upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Praszki
Grażyna Mroczek Pracownik socjalny ds. świadczenia wychowawczego w OPS w Praszce PDFOM2016p-GMroczek.pdf (1,01MB) z tytułu upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Praszki
Karolina Popielec Pracownik socjalny w OPS w Praszce PDFOM2016p-KPopielec.pdf (1 013,99KB) z tytułu upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Praszki
Ewelina Moniak Pracownik socjalny w OPS w Praszce PDFOM2016p-EMoniak.pdf (997,45KB) z tytułu upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Praszki
Karolina Popielec Pracownik socjalny w OPS w Praszce PDFOM2016k-KPopielec.pdf (3,74MB) z tytułu cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Praszki
Magdalena Pilak Specjalista pracy socjalnej w OPS w Praszce PDFOM2016k-MPilak.pdf (1 010,59KB) z tytułu cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Praszki
Małgorzata Grajek Specjalista pracy socjalnej w OPS w Praszce PDFOM2016k-MGrajek.pdf (3,99MB) z tytułu cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Praszki


Szkoły:

Imię i nazwisko Stanowisko Oświadczenie Uwagi
Małgorzata Kozłowska p.o. dyrektora PSP nr 3 w Praszce PDFOM2016p-MKozlowska.pdf (4,09MB) na początek sprawowania funkcji
Elżbieta Belka Dyrektor ZS-P w Strojcu PDFOM2015-EBelka.pdf (2,87MB) na koniec sprawowania funkcji
Iwona Niedzielska-Kalemba p.o. Dyrektora ZS-P w Strojcu PDFOM2016p-INiedzielskaKalemba.pdf (2,93MB) na początek sprawowania funkcji
Iwona Niedzielska-Kalemba p.o. Dyrektora ZS-P w Strojcu PDFOM2016k-INiedzielska-Kalemba.pdf (4,18MB) na koniec sprawowania funkcji
Halina Kowalczyk Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu PDFOM2016p-HKowalczyk.pdf (4,12MB) na początek sprawowania funkcji


Inne:

Imię i nazwisko Stanowisko Oświadczenie Uwagi
Magdalena Wiktorek PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - członek zarządu PDFOM2016p-MWiktorek.pdf (4,06MB) na początek sprawowania funkcji

 

Objaśnienia skrótów:
M-GOKiS - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
PP - Publiczne Przedszkole
PSP - Publiczna Szkoła Podstawowa
ZPS - Zespół Placówek Specjalnych
ZS-P Zespół Szkolno-Przedszkolny
ŚDS - Środowiskowy Dom Samopomocy

Uwaga:
Zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) część B oświadczenia majątkowego nie podlega udostępnieniu. Informację wyłączyła radca prawny Urzędu Miejskiego w Praszce - mgr Wiesława Borowiec.