Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2016

Nazwa inwestycji: Budowa zakładu przetwarzania (odzysku) odpadów tworzyw sztucznych i gumy w procesie chemicznym (kraking) w Sołtysach

Data: Nazwa dokumentu: Załącznik:
2016-12-07 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFobw20161207.pdf (925,66KB)
2017-01-05 Postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko PDFpst20170105.pdf (1,33MB)
2017-01-30 Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko PDFpst20170130.pdf (673,74KB)
2017-08-21 Obwieszczenie o odwieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20170821.pdf (213,14KB)
2017-08-28 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20170828.pdf (353,02KB)

 


Nazwa inwestycji: Przebudowa dróg gminnych ulicy Wodnej, Spacerowej, Ogrodowej i Dojazdowej w Kowalach gm. Praszka

Data: Nazwa dokumentu: Załącznik:
2016-05-25 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia. PDFinf20160525.pdf (388,43KB)
2016-07-13 Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji PDFinf20160713.pdf (224,30KB)
2016-08-03 Decyzja o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia PDFinf20160803.pdf (854,54KB)

 


Nazwa inwestycji: Budowa drogi rowerowej po trasie byłej linii kolejowej Praszka-Olesno

Data: Nazwa dokumentu: Załącznik:
2016-07-25 Zawiadomienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia. PDFobw20160725.pdf (509,48KB)
2016-08-24 Obwieszczenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko PDFobw20160824.pdf (312,14KB)
2016-09-19 Obwieszczenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o zakończeniu postępowania dowodowego PDFobw20160919.pdf (274,27KB)

 


Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1911 O na odcinku Praszka - Rozterk

Data: Nazwa dokumentu: Załącznik:
2016-07-28 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia. PDFinf20160728-1.pdf (389,07KB)
2016-08-12 Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji . PDFinf20160812.pdf (192,89KB)
2016-08-31 Decyzja stwierdzająca brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko PDFdec20160831.pdf (1,13MB)
2017-08-23 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20170823.pdf (206,17KB)

 


Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916 O na odcinku Praszka - Pilawy

Data: Nazwa dokumentu: Załącznik:
2016-07-28 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia. PDFinf20160728-2.pdf (357,20KB)
2016-08-11 Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji PDFinf20160811-1.pdf (196,47KB)
2016-08-31 Decyzja stwierdzająca brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko PDFdec20160831.pdf (1,11MB)

 


Nazwa inwestycji: Budowa drogi rowerowej Praszka - Aleksandrów

Data: Nazwa dokumentu: Załącznik:
2016-07-28 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia. PDFinf20160728-3.pdf (309,69KB)
2016-08-11 Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji PDFinf20160811-2.pdf (189,08KB)
2016-09-01 Decyzja stwierdzająca brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko PDFdec20160901.pdf (895,71KB)

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 1909 O gr. woj. łódzkiego - Przedmość - Praszka

Data: Nazwa dokumentu: Załącznik:
2016-08-01 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia. PDFinf20160801.pdf (222,30KB)
2016-08-16 Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji PDFinf20160816.pdf (199,06KB)
2016-08-30 Decyzja stwierdzająca brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko PDFdec20160830.pdf (1,07MB)