Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza - ROK 2016

Nr: Data: Temat: Załącznik:
Or.0050.1.2016 04-01-2016 Zarządzenie uchylające zarządzenie w sprawie przekazania do użytkowania samochodu marki FORD TRANSIT PDFZ1-2016.pdf (280,02KB)
Or.0050.2.2016 04-01-2016 Zarządzenie w sprawie przyjęcia planów finansowych na 2016 rok PDFZ2-2016.pdf (476,05KB)
Or.0050.3.2016 04-01-2016 Zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy PDFZ3-2016.pdf (566,06KB)
Or.0050.4.2016 04-01-2016 Zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy PDFZ4-2016.pdf (540,37KB)
Or.0050.5.2016 08-01-2016 Zarządzenie zmieniające zarządzenie sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla szkoł podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 PDFZ5-2016.pdf (457,10KB)
Or.0050.6.2016 08-01-2016 Zarządzenie zmieniające zarządzenie sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 PDFZ6-2016.pdf (415,77KB)
Or.0050.7.2016 11-01-2016 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży PDFZ7-2016.pdf (417,68KB)
Or.0050.8.2016 18-01-2016 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. pn. "Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Praszka" PDFZ8-2016.pdf (367,51KB)
PDFZZ8-2016.pdf (1,06MB)
Or.0050.9.2016 20-01-2016 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji PDFZ9-2016.pdf (488,26KB)
Or.0050.11.2016 29-01-2016 Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego kandydatów oraz postępowania uzupełniającego do przedszkola PDFZ11-2016.pdf (557,75KB)
Or.0050.12.2016 29-01-2016 Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego kandydatów oraz postępowania uzupelniającego do pierwszej klasy szkoły podstawowej PDFZ12-2016.pdf (572,14KB)
Or.0050.13.2016 29-01-2016 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2016 rok PDFZ13-2016.pdf (483,44KB)
Or.0050.14.2016 29-01-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ14-2016.pdf (2,81MB)
Or.0050.15.2016 08-02-2016 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce PDFZ15-2016.pdf (73,94KB)
PDFZZ15-2016.pdf (648,54KB)
Or.0050.16.2016 22-02-2016 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjno-organizacyjnych w Urzedzie Miejskim w Praszce PDFZ16-2016.pdf (177,98KB)
PDFZZ16-2016.pdf (647,11KB)
Or.0050.16A.2016 22-02-2016 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego PDFZ16A-2016.pdf (168,31KB)
Or.0050.17.2016 29-02-2016 Zarządzenie w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu PDFZ17-2016.pdf (168,36KB)
Or.0050.18.2016 29-02-2016 Zarządzenie w sprawie powierzenia pelnienia obowiązków dyrektora PDFZ18-2016.pdf (184,15KB)
Or.0050.20.2016 29-02-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ20-2016.pdf (570,43KB)
Or.0050.21.2016 03-03-2016 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu, Publicznego Przedszkola Nr 2 w Praszce PDFZ21-2016.pdf (210,94KB)
PDFZZ21-2016.pdf (468,17KB)
Or.0050.22.2016 03-03-2016 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2016 rok PDFZ22-2016.pdf (489,94KB)
Or.0050.23.2016 03-03-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ23-2016.pdf (1,14MB)
Or.0050.24.2016 07-03-2016 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej i ustalenia harmonogramu postępowania dotyczącego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjno-organizacyjnych w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ24-2016.pdf (534,99KB)
Or.0050.25.2016 14-03-2016 Zarządzenie w sprawie powołania Lokalnego Komitetu Organizacyjnego do rpzeprowadzenia Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym PDFZ25-2016.pdf (403,15KB)
Or.0050.27.2016 14-03-2016 Zarządzenie w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji do przeproadzenia Kunkursu technicznego dla uczniów szkół podstawowych PDFZ27-2016.pdf (424,64KB)
Or.0050.28.2016 17-03-2016 Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykoanania budżetu gminy za 2015 rok PDFZ28-2016.pdf (347,59KB)
Or.0050.29.2016 24-03-2016 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora Publicznegio Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu i Publicznego Przedszkola Nr 2 w Praszce PDFZ29-2016.pdf (1,32MB)
Or.0050.31.2016 31-03-2016 Zarządzenie w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce PDFZ31-2016.pdf (331,23KB)
Or.0050.32.2016 31-03-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ32-2016.pdf (2,29MB)
Or.0050.33.2016 31-03-2016 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2016 rok PDFZ33-2016.pdf (1,15MB)
Or.0050.34.2016 31-03-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ34-2016.pdf (1,96MB)
Or.0050.35.2016 31-03-2016 Zarządzenie w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Praszce Komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych PDFZ35-2016.pdf (549,23KB)
Or.0050.36.2016 05-04-2016 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Praszce PDFZ36-2016.pdf (269,56KB)
Or.0050.37.2016 05-04-2016 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce PDFZ37-2016.pdf (280,04KB)
Or.0050.38.2016 05-04-2016 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce PDFZ38-2016.pdf (284,50KB)
Or.0050.39.2016 05-04-2016 Zarządzenie w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Praszka przejęte pod pas drogowy DK45 PDFZ39-2016.pdf (672,55KB)
Or.0050.40.2016 07-04-2016 Zarządzenie w sprawie oddania do użytkowania części nieruchomości PDFZ40-2016.pdf (1,80MB)
Or.0050.41.2016 07-04-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ41-2016.pdf (1,51MB)
Or.0050.42.2016 13-04-2016 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce PDFZ42-2016.pdf (221,98KB)
Or.0050.43.2016 14-04-2016 Zarządzenie w sprawie unieważanienia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce oraz konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu PDFZ43-2016.pdf (984,37KB)
Or.0050.44.2016 18-04-2016 Zarządzenie w sprawie wysokości stawek w roku 2016 dla placówek oświatowych, ustalonych na podstawie kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Praszka. PDFZ44-2016.pdf (1,34MB)
Or.0050.46.2016 18-04-2016 Zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2016 dla placówek oświatowych, ustalonych na podstawie kwot przewidzianych w wydatków bieżących w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Praszka. PDFZ46-2016.pdf (771,76KB)
Or.0050.47.2016 20-04-2016 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2016 r. pn. "Wsparcie finansowe klubów sportowych działających na terenie Gminy Praszka na polepszenie bazy sportowej" PDFZ47-2016.pdf (1,48MB)
Or.0050.48.2016 21-04-2016 Zarządzenie w sprawie niewykonania prawa pierwokupu PDFZ48-2016.pdf (554,35KB)
Or.0050.51.2016 26-04-2016 Zarządzenie w sprawie sprzedaży samochodu ciężarowego PDFZ51-2016.pdf (1,36MB)
Or.0050.52.2016 27-04-2016 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2016 rok PDFZ52-2016.pdf (1,16MB)
Or.0050.53.2016 27-04-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ53-2016.pdf (2,08MB)
Or.0050.54.2016 29-04-2016 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży PDFZ54-2016.pdf (620,95KB)
Or.0050.55.2016 09-05-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ55-2016.pdf (1,00MB)
Or.0050.56.2016 16-05-2016 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu. PDFZ56-2016.pdf (462,73KB)
PDFZZ56-2016.pdf (1,17MB)
Or.0050.57.2016 23-05-2016 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2016 rok PDFZ57-2016.pdf (469,43KB)
Or.0050.58.2016 23-05-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ58-2016.pdf (644,61KB)
Or.0050.59.2016 24-05-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ59-2016.pdf (4,43MB)
Or.0050.60.2016 30-05-2016 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2016 rok PDFZ60-2016.pdf (1,48MB)
Or.0050.61.2016 30-05-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ61-2016.pdf (2,06MB)
Or.0050.62.2016 31-05-2016 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu PDFZ62-2016.pdf (1 019,81KB)
Or.0050.63.2016 01-06-2016 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw geodezji i komunalizacji mienia w Urzędzi Miejskim w Praszce PDFZ63-2016.pdf (343,44KB)
PDFZZ63-2016.pdf (1,85MB)
Or.0050.64.2016 01-06-2016 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych PROJEKTU ZMIAN ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRASZKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁANOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 PDFZ64-2016.pdf (1,17MB)
Or.0050.65.2016 02-06-2016 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad używania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych PDFZ65-2016.pdf (250,61KB)
Or.0050.66.2016 02-06-2016 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu PDFZ66-2016.pdf (405,28KB)
Or.0050.67.2016 07-06-2016 Zarządzenie w sprawie rozliczania wydatków i kosztów obsługi administracyjnej w 2016 roku PDFZ67-2016.pdf (536,09KB)
Or.0050.68.2016 13-06-2016 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent do spraw geodezji i komunalizacji mienia w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ68-2016.pdf (376,25KB)
Or.0050.69.2016 14-06-2016 Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu trybu pracy komisji konkursowej PDFZ69-2016.pdf (1,29MB)
Or.0050.71.2016 16-06-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ71-2016.pdf (1,67MB)
Or.0050.72.2016 20-06-2016 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce PDFZ72-2016.pdf (11,22MB)
Or.0050.73.2016 23-06-2016 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce PDFZ73-2016.pdf (297,00KB)
Or.0050.74.2016 23-06-2016 Zarządzenie w sprawiepowierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu PDFZ74-2016.pdf (283,10KB)
Or.0050.75.2016 23-06-2016 Zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2016 dla placówek oświatowych, ustalonych na podstawie przewidzianych wydatków bieżących w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Praszka PDFZ75-2016.pdf (757,34KB)
Or.0050.76.2016 28-06-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ76-2016.pdf (1,07MB)
Or.0050.77.2016 30-06-2016 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2016 rok PDFZ77-2016.pdf (385,80KB)
Or.0050.78.2016 30-06-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ78-2016.pdf (699,77KB)
Or.0050.79.2016 30-06-2016 Zarządzenie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej PDFZ79-2016.pdf (5,30MB)
Or.0050.80.2016 04-07-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ80-2016.pdf (1,26MB)
Or.0050.81.2016 07-07-2016 Zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2016 dla placówek oświatowych, ustalonych na podstawie przewidzianych wydatków bieżących w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Praszka PDFZ81-2016.pdf (745,99KB)
Or.0050.82.2016 13-07-2016 Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego PDFZ82-2016.pdf (772,11KB)
Or.0050.83.2016 22-07-2016 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2016 rok PDFZ83-2016.pdf (1,78MB)
Or.0050.84.2016 22-07-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ84-2016.pdf (3,14MB)
Or.0050.86.2016 29-07-2016 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw wymiaru podatków w Urzedzie Miejskim w Praszce PDFZ86-2016.pdf (410,35KB)
PDFZZ86-2016.pdf (1,68MB)
Or.0050.87.2016 02-08-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ87-2016.pdf (788,36KB)
Or.0050.88.2016 16-08-2016 Zarządzenie w sprawie wysokości stypendium Burmistrza Praszki PDFZ88-2016.pdf (311,29KB)
Or.0050.89.2016 16-08-2016 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2016 rok PDFZ89-2016.pdf (2,61MB)
Or.0050.90.2016 16-08-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ90-2016.pdf (3,39MB)
Or.0050.91.2016 17-08-2016 Zarządzenie w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu gruntów Gminy Praszka PDFZ91-2016.pdf (208,22KB)
Or.0050.92.2016 23-08-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ92-2016.pdf (2,68MB)
Or.0050.93.2016 25-08-2016 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw wymiaru podatków w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ93-2016.pdf (446,01KB)
Or.0050.96.2016 01-09-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ96-2016.pdf (418,97KB)
Or.0050.97.2016 27-09-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ97-2016.pdf (1,56MB)
Or.0050.98.2016 28-09-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ98-2016.pdf (1,07MB)
Or.0050.99.2016 30-09-2016 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2016 rok PDFZ99-2016.pdf (974,39KB)
Or.0050.100.2016 30-09-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ100-2016.pdf (655,42KB)
Or.0050.101.2016 03-10-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ101-2016.pdf (493,29KB)
Or.0050.102.2016 10-10-2016 Zarządzenie w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym gminy sprzętu komputerowego PDFZ102-2016.pdf (1,64MB)
Or.0050.103A.2016 10-10-2016 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2016 rok PDFZ103A-2016.pdf (165,75KB)
Or.0050.103.2016 11-10-2016 Zarządzenie w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Praszce Komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych PDFZ103-2016.pdf (1,02MB)
Or.0050.104.2016 19-10-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ104-2016.pdf (335,04KB)
Or.0050.105.2016 20-10-2016 Zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2016 dla placówek oświatowych, ustalonych na podstawie przewidzianych wydatków bieżących w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Praszka PDFZ105-2016.pdf (484,51KB)
Or.0050.106.2016 27-10-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ106-2016.pdf (309,03KB)
Or.0050.107.2016 27-10-2016 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2016 rok PDFZ107-2016.pdf (874,21KB)
Or.0050.108.2016 27-10-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ108-2016.pdf (924,09KB)
Or.0050.109.2016 27-10-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ109-2016.pdf (916,16KB)
Or.0050.110.2016 02-11-2016 Zarządzenie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia stosunku pracy Pani Jolanty Pawlak PDFZ110-2016.pdf (500,21KB)
Or.0050.111.2016 02-11-2016 Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora PDFZ111-2016.pdf (600,02KB)
Or.0050.112.2016 02-11-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ112-2016.pdf (1,01MB)
Or.0050.113.2016 07-11-2016 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 PDFZ113-2016.pdf (2,49MB)
Or.0050.114.2016 07-11-2016 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 PDFZ114-2016.pdf (975,62KB)
Or.0050.115.2016 10.11.2016 Zarządzenie w sprawie przedłożenie projektu budżetu na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej PDFZ115-2016.pdf (118,12KB)
Or.0050.116.2016 10-11-2016 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Urzędu Miejskiego zlokalizowanego w Praszce przy ul. Plac Grunwaldzki 13 PDFZ116-2016.pdf (628,31KB)
Or.0050.117.2016 15-11-2016 Zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2016 dla placówek oświatowych, ustalonych na podstawie przewidzianych wydatków bieżących w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Praszka PDFZ117-2016.pdf (486,11KB)
Or.0050.118.2016 17-11-2016 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRASZKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017 PDFZ118-2016.pdf (1,76MB)
Or.0050.119.2016 17-11-2016 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2016 rok PDFZ119-2016.pdf (831,41KB)
Or.0050.120.2016 17-11-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ120-2016.pdf (1,79MB)
Or.0050.121.2016 25-11-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ121-2016.pdf (2,82MB)
Or.0050.122.2016 29-11-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ122-2016.pdf (579,86KB)
Or.0050.123.2016 30-11-2016 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2016 rok PDFZ123-2016.pdf (364,21KB)
Or.0050.125.2016 01-12-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ125-2016.pdf (1 011,79KB)
Or.0050.127.2016 09-12-2016 Zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2016 dla placówek oświatowych, ustalonych na podstawie przewidzianych wydatków bieżących w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Praszka

PDFZ127-2016.pdf (1,34MB)

Or.0050.128.2016 12-12-2016 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2016 rok PDFZ128-2016.pdf (201,34KB)
Or.0050.129.2016 12-12-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ129-2016.pdf (365,26KB)
Or.0050.130.2016 13-12-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ130-2016.pdf (383,27KB)
Or.0050.131.2016 15-12-2016 Zarządzenie w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Praszce Komisji przetargowej na realizację zadania pn.: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Praszka wraz z z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury PDFZ131-2016.pdf (162,21KB)
Or.0050.132.2016 20-12-2016 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej PDFZ132-2016.pdf (146,12KB)
Or.0050.133.2016 20-12-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ133-2016.pdf (1,00MB)
Or.0050.134.2016 20-12-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ134-2016.pdf (1,27MB)
Or.0050.135.2016 23-12-2017 Zarządzenie w sprawie zasad wspólnego rozliczania podatku od towarów i usług w Gminie Praszka praz wszystkich jej jednostkach budżetowych PDFZ135-2016.pdf (937,21KB)
Or.0050.136.2016 27-12-2016 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2016 rok PDFZ136-2016.pdf (194,58KB)
Or.0050.137.2016 27-12-2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok PDFZ137-2016.pdf (402,23KB)
Or.0050.138.2016 29-12-2016 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji i powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Praszce PDFZ138-2016.pdf (331,52KB)
Or.0050.140.2016 30-12-2016 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie na 2017 rok PDFZ140-2016.pdf (16,92MB)