Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Za rok 2015

Oświadczenia majątkowe składane za rok 2015.
(oświadczenia składane w 2015 i 2016 roku)

Burmistrz Praszki
Jarosław Tkaczyński - PDFOM2015-JTkaczynski.pdf (2,79MB)

Pracownicy samorządowi:
Danuta Janikowska - Z-ca Burmistrza - PDFOM2015-DJanikowska.pdf (2,99MB)
Krzysztof Pietrzyński - Sekretarz MiG Praszka - PDFOM2015-KPietrzynski.pdf (2,66MB)
Małgorzata Zawis - Skarbnik Gminy - PDFOM2015-MZawis.pdf (2,78MB)
Ilona Pondel - Z-ca Skarbnika Gminy - PDFOM2015-IPondel.pdf (2,72MB)

Jednostki organizacyjne:
Jadwiga Czeszek - Dyrektor Biblioteki Publicznej MiG Praszka - PDFOM2015-JCzeszek.pdf (2,78MB)
Leszek Krzyżanowski - Kierownik OPS w Praszce - PDFOM2015-LKrzyzanowski.pdf (3,66MB)
Małgorzata Kaczmarek - Z-ca kierownika OPS w Praszce - PDFOM2015-MKaczmarek.pdf (2,86MB)
Małgorzata Grajek - Specjalista pracy socjalnej w OPS w Praszce - PDFOM2015-MGrajek.pdf (2,75MB)
Zbigniew Szczerbik - Dyrektor Muzeum w Praszce - PDFOM2015-ZSzczerbik.pdf (2,78MB)
Jacek Pac - Dyrektor M-GOKiS w Praszce - PDFOM2015-JPac.pdf (2,79MB)
Grzegorz Derengowski - Dyrektor ŚDS w Ganie - PDFOM2015-GDerengowski.pdf (2,87MB)

Przedszkola:
Aurelia Popławska - Dyrektor PP nr 1 w Praszce - PDFOM2015-APoplawska.pdf (2,84MB)
Ewa Kołodziej - Dyrektor PP nr 2 w Praszce - PDFOM2015-EKolodziej.pdf (2,71MB)

Szkoły:
Lidia Kowalska-Owczarek - Dyrektor PSP w Kowalach - PDFOM2015-LKowalskaOwczarek.pdf (2,95MB)
Jolanta Galant - Dyrektor PSP w Przedmościu - PDFOM2015-JGalant.pdf (2,98MB)
Iwona Ignaczak - Dyrektor PSP nr 2 w Praszce - PDFOM2015-IIgnaczak.pdf (2,92MB)
Jolanta Pawlak - Dyrektor PSP nr 3 w Praszce - PDFOM2015-JPawlak.pdf (2,96MB)
Renata Tobiś - Dyrektor PSP nr 4 w Praszce - PDFOM2015-RTobis.pdf (2,87MB)
Danuta Czemielewska-Cholak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Praszce - PDFOM2015-DCzemielewskaCholak.pdf (2,88MB)
Marzena Smugowska - Dyrektor ZPS w Praszce - PDFOM2015-MSmugowska.pdf (2,80MB)

Inne:
Aneta Bugajska-Majka - Prezes Zarządu "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA" Sp. z o.o. - PDFOM2015-ABugajskaMajka.pdf (2,71MB)
Ryszard Szymański - prezes zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOM2015-RSzymanski.pdf (3,01MB)
Bogdan Pęcherczyk - członek zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOM2015-BPecherczyk.pdf (3,20MB)
Agnieszka Gońda - prokurent PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOM2015-AGonda.pdf (3,11MB)

Oświadczenia na koniec i początek sprawowania funkcji:

Jednostki organizacyjne:

Irena Szczepańska - Dyrektor Muzeum w Praszce - PDFOM2015k-ISzczepanska.pdf (3,00MB) - na koniec sprawowania funkcji
Zbigniew Szczerbik - Dyrektor Muzeum w Praszce - PDFOM2015p-ZSzczerbik.pdf (2,41MB) - na początek sprawowania funkcji

 

Objaśnienia skrótów:
M-GOKiS - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
PP - Publiczne Przedszkole
PSP - Publiczna Szkoła Podstawowa
ZPS - Zespół Placówek Specjalnych
ZS-P Zespół Szkolno-Przedszkolny
ŚDS - Środowiskowy Dom Samopomocy